מתקן עגול חצוב בסלע (איור 1). בור עגול רדוד חצוב בסלע עם דפנות נטויות מעט ורצפה שטוחה (כ-2 מ' קוטר מרבי; כ-0.4 מ' עומק השתמרות) ללא ממצאים. באתר הסמוך ח' חדת בארית נחשפו בחפירות קודמות קבוצות של מתקנים קבועים כאלה, שתוארכו לכאורה לתקופה הכלקוליתית ואולי הם אף קדומים לה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 119). ייעודו של טיפוס מתקן עגול זה עדיין שנוי במחלוקת, אולי היה משטח לדיש או לטחינת גרעינים.

מערה/בור מים (איור 2). כ-6.5 מ' מצפון למתקן נמצא חלל חצוב בסלע, צורתו מעוגלת–סגלגלה (0.8 מ' קוטר מרבי) והוא הוליך דרך פיר נטוי לחלל חצוב שהתרחב כלפי מטה (כ-3 מ' קוטר מרבי; 4.5 מ' עומק). החלל היה מלא עד שפתו בעפר שנסחף ממשטחי הסלע הסמוכים בגשם וברוחות והיה מעורב בכמויות גדולות של אבני שדה מגיר, חרסים, כלי צור ועצמות בעלי חיים. העדר ממצאים באתרם על רצפת המערה מעיד שהיא שימשה בור מים ולא למגורים או לאחסון. תעלה חצובה שהוליכה ממחשופי הסלע הסובבים אל פתח של המערה/בור המים מחזקת הנחה זו. שרידים אפשריים של טיח הובחנו ונדגמו סביב פנים פתח הבור. מקור כל הממצאים הוא במילויים בתוך המערה/בור ולפיכך תיארוכם בעייתי. שתי ידיות קנקן שנראו אופייניות לתל ערני שכבה C, או לראשית תקופת הב"ק 1ב' נמצאו בשכבה העליונה של המילוי. שאר הממצאים הקרמיים מהמערה מתוארכים לראשית תקופת הב"ק 1 (ב"ק 1א'). המכלול אחיד וראשיתו אינה מאוחרת לראשית תקופת הב"ק 1. עם זאת, אפשר שהבור נחצב בד בבד עם המתקן החצוב העגול, שניתן לשער כי זמנו מהתקופה הכלקוליתית.

הקרמיקה, הצור ועצמות בעלי החיים נמצאו בסינון כל המילוי מהמערה/בור ומאמתים את קיומה של התיישבות אדם באתר כבר בתקופת הב"ק 1א'. ניתוח עתידי של עצמות בעלי החיים הכוללים צאן, מכרסמים, חזירים, כלבים וציפורים (איור 3), יציג תמונה טובה יותר של תנאי הסביבה הקדומה ואולי של תפריט המזון של האנשים שחיו בסביבה זו במהלך תקופת הב"ק 1. בשתי מערות סמוכות שנחפרו בעבר כ-40 מ' מצפון-מערב (הרשאה מס' 4693-A) נמצאו חרסים ממשפחת הממורקים אפור שגם הם מתוארכים לראשית תקופת הב"ק 1. זאת ועוד, כ-30 מ' מצפון-מערב לאתר נחפרו לאחרונה ארבעה בורות חצובים נוספים (הרשאה מס' 4913-A) המתוארכים גם הם לתקופת הב"ק 1. נראה כי כל אלה הם שרידי קהילת מתיישבים מתקופת הב"ק 1 שחייתה במערות הסמוכות, עיבדה ואגרה מוצרים חקלאיים בבורות חצובים ובימי החורף אגרה את מי הגשם בבור החצוב.