מבנה 1 (איור 1). נחשף מבנה מלבני (3.3 × 7.6 מ'), הכולל חדר אחד שפתחו (0.8 מ' רוחב) נקבע בקיר המזרחי. הקירות (0.7 מ' רוחב) הושתתו על משטח סלע ונבנו מאבני גוויל בינוניות; הם השתמרו לגובה מרבי של שלושה נדבכים (1.35 מ'). בחלק הצפוני-מערבי של החדר מנצלת הרצפה את הסלע, וביתר שטח החדר הרצפה עשויה מאבני גוויל קטנות ומעליהן עפר מהודק.
הגת נחצבה צמוד למבנה ממערב. היא כוללת משטח דריכה רבוע (2.70 × 3.38 מ', 0.17 מ' עומק) ומדרום לו בור איסוף מלבני (1.16 × 1.45 מ', 1.21 מ' עומק). משטח הדריכה תחום מצפון-מערב בקיר (0.5 מ' רוחב), שנבנה מאבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.74 מ').
 
 
מבנה 2 מרוחק כ-50 מ' מצפון למבנה 1, והשתמרותו גרועה. השתמרו הקיר הצפוני וחלקים קטנים מהקירות המזרחי והדרומי של המבנה (2.2 × 3.2 מ'). הקירות נבנו באבני גוויל בינוניות והשתמרו לגובה שני נדבכים (0.75 מ'). רצפת המבנה מנצלת בחלקה את הסלע ובחלקה היא עשויה מאבני גוויל ומעליהן עפר מהודק.