בריבוע 1 נחשף קיר (W12; איור 2) שמתארו עגול, בנוי אבני גזית ונשתמר לגובה נדבך אחד. מצפון לו ומתחת למפלסו נתגלו שרידי מסד מלבני (1.17 × 2.00 מ', 0.5 מ' גובה) בנוי אבני גזית מלוכדות בחומר מליטה אפור. אל המסד ניגשת מצפון רצפת אבני גוויל וחומר מליטה (לוקוס 10, 0.6 × 1.8 מ'). המסד והרצפה תוארכו לתקופה האסלאמית הקדומה על פי ממצא כלי החרס שכלל קערות
(איור 3-1:3), קנקן (איור 4:3), פכים (איור 5:3, 6), פכית (איור 7:3) ושבר נר מטיפוס 'מפג'ר' (איור 8:3).

 

בריבוע 2 נחשף מתקן סגלגל (1.8-1.5 מ'; איור 4) בנוי אבני גוויל משוקעות אל תוך הקרקע שנדבכו העליון בנוי בחלקו אבני גזית. המתקן נשתמר לעומק 11 נדבכים (1.1 מ') והיה מלא בשרידי חומר מליטה שנראה כי חיפה את קיר המתקן. נמצאה קרמיקה מהתקופה האסלאמית הקדומה.

 

בריבוע 3 נחשפו שרידי רצפת טיח שעליה נמצאו מטבע וחרוז זכוכית. המטבע נטבע בעיר בלך (מערב אירן) ותוארך למחצית הראשונה של המאה הח' לסה"נ (ר"ע 97777). ממצא כלי החרס כלל קערות (איור 3-1:5), סיר בישול (איור 4:5) וקנקנים (איור 5:5, 6) המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה.