מערה 1. מערה טבעית (כ-4 מ' אורך, כ-8 מ' רוחב, 1.7 מ' גובה מרבי; איור 1) שפתחה פונה למזרח. חלל המערה (איור 2) היה מלא בסחף ובמפולות (לוקוסים 107, 108) ועל רצפתה (לוקוס 110) נמצאו כתמי אפר ושברים של סיר בישול מן התקופה הרומית (לא צויר). בקדמת המערה נמצא קיר בנוי מאבני שדה קטנות שלוכדו בבוץ (1.1 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.45 מ' גובה השתמרות; W2) שכיוונו צפון–דרום. הקיר מעיד שהמערה שימשה לאחסון ואולי אף למגורים. בשלב מאוחר נבנה ברחבה שממזרח לפתח המערה מבנה שטיבו לא הובהר ושרדו ממנו שני קירות (W3 ,W1; איור 3) ומפולת אבנים (לוקסים 103, 106; איור 4) שחסמו את הכניסה למערה. קירות המבנה נבנו על גבי מפלס מהודק של בוץ ואבנים קטנות (לוקוס 111). בין אבני המפולת נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית.

 

מערה 2. מערה טבעית קטנה (1.5 × 2.0 מ'; איור 5), כ-15 מ' ממערב למערה 1, מלאה בסחף (לוקוס 104) שפתחה פונה צפונה.

 

קיר הטרסה. הקיר (W4; איור 6) נבנה בכיוון מזרח–מערב על המדרון שממזרח למערה 1 ונועד למנוע סחף אדמה. הקיר בנוי באבנים גדולות (0.5 × 0.6 × 0.6 מ' בממוצע) והשתמר לגובה 3–4 נדבכים. בתשתית הקיר הונחו אבנים קטנות למניעת סחף אדמה בין האבנים הגדולות. המדרון בנקודה זו תלול במיוחד ולכן הקיר שהוקם נטוי דרומה (איור 7).