הגת הגדולה
משטח הדריכה (7.4 × 6.8 מ') תחום בארבע דפנות חצובות (איור 4). בחלקו הצפוני נחשפו ארבעה שקעים חצובים (H, C, B, A; קוטר 0.07–0.12 מ', עומק 0.12 מ') שייתכן כי נועדו להצבת כלונסאות עץ. במרכז המשטח ובשוליו הצפוניים-מערביים נחשפו תעלות ניתוק סביב כמה גושי אבן מלבניים (כ-1.25 × 1.80 מ'–1.00 × 1.95 מ'). ממשטח הדריכה זרם התירוש לבור שיקוע מרובע (לוקוס 103; 1.25 × 1.25 מ', 1.65 מ' עומק; איור 5) דרך נקב חצוב (0.15 מ' קוטר, 0.35 מ' אורך; איור 6). בפינה הצפונית-מזרחית של רצפת הבור נחשפה אגן שיקוע מעוגל (0.35 × 0.30 מ', 0.08 מ' עומק). נקב חצוב נוסף

(0.3 מ' אורך, 0.1 מ' רוחב, 0.23 מ' גובה) הוליך לבור איגום מרובע (לוקוס 113; 1.7 × 1.7 מ', 3 מ' עומק). בחלקה העליון של הדופן המזרחית של הבור, בין שתי מדרגות סלע, נחשפה תעלת ניתוק (0.15 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה). בור האיגום היה מטויח בשכבה אחת של טיח שהשתמרה במלואה על רצפתו ובחלקה על דופנותיו. פינות הרצפה היו משופעות לניקוז התירוש למרכז הבור (איור 7).
במרחק של כ-7 מ' מצפון למשטח הדריכה נחשף בור חצוב (לוקוס 112; 2.00 × 1.65–1.55 מ', 1.55 מ' עומק) שרצפתו משתפלת  כלפי המרכז ובדופנו הצפונית נחצבו שלוש מדרגות. חציבת החלק הדרומי של הבור לא הושלמה והושאר בו גוש סלע (1.75 × 0.80 מ') מוקף בתעלות ניתוק וביקוע שנועדו להסרתו (איור 8). דומה שהבור נועד לשמש בור איגום אך חציבתו לא הושלמה. שלושה שקעים חצובים (M ,J ,L) הקיפו את הבור, מהם שניים עגולים (7 ס"מ קוטר, 5–9 ס"מ עומק) ושלישי מלבני (0.07 × 0.12 מ', 0.11 מ' עומק). ייתכן שאף הם שימשו להצבת כלונסאות עץ.
במרחק 0.25 מ' ממערב לבור נחשפו תעלות ניתוק סביב גוש אבן

(לוקוס 110; 0.20 × 1.25 מ'; איור 9) אשר על פי מידותיו ייתכן ששימש בור שיקוע, אך גם חציבתו לא הושלמה.

 

הגת הקטנה
במרחק 4.2 מ' מהפינה הצפונית-מערבית של משטח הדריכה של הגת הגדולה נחצבה גת נוספת הכוללת משטח דריכה שחציבתו לא הושלמה (איור 10), בור איגום (לוקוס 115; 0.85 × 0.90 מ', 1.15 מ' עומק) ובור שיקוע/סינון (לוקוס 116; 0.55 × 0.55 מ', 0.2 מ' עומק). במרחק 0.3 מ' ממערב לבור האיגום נחשף משטח דריכה נוסף (0.7 × 1.4 מ'; N).

 

מחצבת אבן
המחצבה מתאפיינת בדפנות גבוהות ובמדרגת סלע שחתכה מעוגל המתנשאת מעל הדופן הדרומית של הגת הגדולה (איור 11).

 

כל הממצא הקרמי התגלה בבורות והוא כולל: קערה מתקופת הברזל 3 (איור 1:12); קנקנים מהתקופה ההלניסטית (איור 2:12, 3); סירי בישול (איור4:12, 5), קנקן (איור 6:12), פכים (איור 7:12, 8) וגביעים (איור 9:12–15) מהתקופה הרומית הקדומה; קדרה (איור 16:12) ושברים מעוטרים (איור 17:12–19) מהתקופה הביזנטית; ושברים מזוגגים (איור 20:12, 21) מהתקופה הממלוכית. על פני השטח נמצאו שני מטבעות; אחד מתוארך לימי אלכסנדר ינאי (ר"ע 108910) והשני לעשור האחרון של שלטון הורדוס (ר"ע 108911).