נפתחו שני שטחים המרוחקים 20 מ' זה מזה.

 

בשטח A נחשף פיר מלבני חצוב בסלע שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב (1.5 × 2.1 מ', 0.9 מ' עומק) ונמצאו בו שברי כלי חרס רבים המתוארכים לתקופה ההלניסטית (לוקוסים 105, 108). הממצא הכיל קערות וקדרות (13%, איור 5-1:1), סירי בישול (41%, איור 6:1, 7), מחבתות ומכסים  (20%, איור 11-8:1), פכית (איור 12:1), קנקנים מקומיים בעלי ידיות מפותלות ממסורת הייצור הפיניקית (24%, איור 13:1) ובסיס של אמפורה מיובאת (איור 15:1). כן נמצאו כנים (2%, איור 16:1) ושבר אחד של תנור (איור 14:1). המכלול אופייני למכלולים בצפון הארץ מסוף התקופה ההלניסטית ויש לציין כי לא נמצאו בו כלים מיובאים, מלבד שבר אחד של בסיס אמפורה. נראה כי הכלים נזרקו אל תוך הפיר שחציבתו לא הושלמה וייעודו אינו ברור.

 

בשטח B, על פני 14 מ"ר, נחשפו שרידי גת (איורים 2, 3). בצד המזרחי של הגת נחשף חלק ממשטח דריכה  שרק חלק קטן מרצפתו העשויה פסיפס לבן השתמר. במרכז המשטח נחשף חלק של בור שעליו הוצב המכבש לסחיטת הענבים. ממערב למשטח הדריכה נחשף בור סינון מטויח (לוקוס 106), קרקעיתו עשויה פסיפס לבן ובדופנו המערבית נקב המוביל אל בור האיגום (לוקוס 103, 3.0 × 2.5 מ') שנחפר רק בחלקו המזרחי והוא מטויח בכמה שכבות ממהלך השימוש בו. רצפת הבור עשויה אבני פסיפס לבנות ובפינתו הצפונית-מערבית נחשפו בחלקן מדרגות שהובילו משפת הבור לתחתיתו. סביב בור האיגום ובור הסינון נחשף כבש, שרצפתו עשויה אבני פסיפס לבנות. מן הקירות שהקיפו את בור האיגום השתמרו רק היסודות החצובים בסלע.
הממצא משטח B מתוארך לתקופה הביזנטית: קערות מיובאות מחופות אדום וצרופות היטב (8%, איור 17:1, 18) המתוארכות לראשית המאה הו' לסה"נ; שתי קבוצות של קנקנים חביתיים:  קנקנים בעלי צוואר גבוה, שפה מעוצבת וכתפיים מעוגלות (60%, איור 21-19:1), הנפוצים בגליל ומתוארכים למאות הד'-ה' לסה"נ וקנקנים בעלי צוואר נמוך, שפה פשוטה וכתפיים שמוטות (32%, איור 22:1, 23) העשויים חומר המכיל חול גס וחסמים שצבעם חום כהה מגוון החרס. קנקנים אלו אופייניים יותר לאתרים ביזנטיים דרומיים דוגמת קיסריה ונדירים באתרים ביזנטיים בגליל. כמו כן נמצא נר המתוארך גם הוא לתקופה הביזנטית (איור 24:1). כיוון שזוהי גת, לא נמצאו במכלול טיפוסי כלים נוספים כמו קערות וקדרות או כלי בישול ופכים מחומר מקומי האופייניים לאתרי יישוב. על פי הממצא ניתן לתארך את סוף השימוש במתקן לראשית המאה הו' לסה"נ.

 

מצפון לגת נחשף קיר (W102) הבנוי על גבי סלע האם במקביל לקיר הצפוני (W111) של בור האיגום, השתמר לגובה שני נדבכים והוא כנראה חלק ממבנה נוסף שלא נחפר.
השטח שבין הקירות 102 ו-111 (לוקוס 104) מולא באדמה אדומה כהה מעורבת בשברי חרסים רבים  בעיקר קנקנים  מהמאה הה' לסה"נ, דוגמת הקנקן ממכלול שטח B (איור 22:1).