נחשפו שרידי חדר שקירותיו (W10–W12; איורים 1, 2 ) בנויים אבני גוויל, מושתתים על הסלע והשתמרו לגובה נדבך אחד או שניים. הקירות המזרחי והמערבי (W12 ,W10) דופנו בחלקם הפנימי באבני שדה קטנות. בחלק הצפוני של קיר 10 פתח כניסה שממנו נחשפה המזוזה הדרומית  וסף בנוי אבן גיר גדולה. מפנים לפתח ועל רצפת החדר בנויה מדרגה מאבן גיר. רצפת החדר המקורית (לוקוס 105) הונחה על הסלע והיא ניגשת לשלושת הקירות. הרצפה עשויה חומר לבנים, חצץ, אדמה ושברי חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה: קערת בישול (איור 3:3), קנקן (איור 4:3) ופך (איור 6:3). כ-10 ס"מ מעל הרצפה המקורית נחשפה רצפה נוספת (לוקוסים 104, 106) עשויה חומר לבנים, אפר, אבנים קטנות, אדמה וחרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה: קערה (איור 1:3). הרצפה  ניגשת לקירות החדר ונמצאו עליה שרידים של מוקדי אפר. בפינה הצפונית-מערבית של החדר נחשף טבון (0.4 מ' קוטר) משוקע בתוך הרצפה. בפינה הדרומית-מערבית נמצא מתקן עגול למחצה משוקע ברצפה, עשוי אבני גיר (0.6 מ' קוטר). על הרצפה המאוחרת נמצא מילוי שהכיל אדמה, אפר, אבני שדה קטנות וחרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה: קערת בישול (איור 2:3), קנקן (איור 5:3) ופכים (איור 9-7:3). במכלול כלי החרס בולטים פכים עשויים מטין בהיר (Buff Ware) ונעדרות ממנו קערות מזוגגות; לפיכך יש לתארכו לראשית התקופה העבאסית.