שטח 2-A: מטרת החפירה הייתה להשלים את הסרת שכבת מפולת הלבנים שהצטברה על החצר המרוצפת חלוקים שמצפון לארמון, ולבדוק את הקשר שבין הרצפה לארמון של תקופת הברונזה המאוחרת (איור 1). השלב המאוחר שנחשף בשטח מיוצג בכמה בורות מתקופת הברזל 1 שחדרו דרך ריצוף החלוקים. החצר הייתה עשויה שכבות של חלוקים במגוון גדלים וטיח לסירוגין. השלב המאוחר של תקופת הברונזה באזור מיוצג בבור מתקופת הברונזה המאוחרת 2 ובו כלי חרס שלמים אופייניים. על רצפת החלוקים עצמה נתגלה מכלול של מעט חרסים, צלמיות ושברים קטנים של חפצי פיאנס ועצם, הנראה קדום יחסית לזה של הבור. החיתוך הישר של רצפת החלוקים במרחק של כמטר אחד מקיר המסד הצפוני של הארמון המאוחר מייצג ככל הנראה את תעלת היסוד של הארמון. בתעלה עצמה נתגלו אפר, חומר לבנים, מספר רב של עצמות וכן כמות ניכרת של שברי כלי חרס שתאריכם מסוף תקופת הברונזה התיכונה 2 עד ראשית תקופת הברונזה המאוחרת 1. בין הממצאים בתעלה ראוי לציון דגם כבד נושא כתובת שבבדיקה ראשונה נראה שהוא בן התקופה הבבלית הקדומה. בחלק המזרחי של השטח ירדה החפירה אל מתחת למפלס החצר המרוצפת. בעונות קודמות נחשפו כאן שרידים אחדים בני תקופת הברונזה התיכונה 2 ובעונה הנוכחית נחשף קטע בניין בן תקופת הברונזה הביניימית, שקירותיו הדקים עשויים אבן. באזור זה הובחנו שני שלבים ונמצאו כלי חרס רבים, חלקם שלמים, בהם כלים מטיפוס 'מגידו'. כמו כן התגלה קנקן תמים ששפתו הייתה משולבת במפלס הרצפה הקדומה. מתחת למפלס זה נתגלתה כמות גדולה של חרסים מתקופת הברונזה הקדומה. בעונות קודמות נחשפה קרוב לכאן שכבת מבנים וכלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית.

 

שטח 3-A: החלק המערבי הגבוה של השטח נחפר לאחר הפסקה של כמה עונות. מיד מתחת לפני השטח הופיעו קירות אבן שנשתמרו לגובה ניכר והם שייכים למבני מגורים שחלקים מהם נחשפו בעונות קודמות, ועתה ניתן יהיה להשלים את תוכניתם. על רצפות המבנים נתגלתה כמות גדולה של כלי חרס שבחינה ראשונית שלהם מייחסת אותם לשלב קדום מעט מזה שנחשף על רצפות סוף תקופת הברזל בשטח M השכן. באחד הקירות מתקופת הברזל שולב כאבן בנייה חלקו התחתון של פסל מצרי נושא כתובת. הפסל הוא מטיפוס פסלי ברכה, ותאריכו המדויק בתקופת הברונזה נמצא עדיין בבדיקה.

 

שטח M: לשטח, שהורחב כבר בעונת 2006, נוספה השנה שורה של שלושה ריבועים לדרום. בחלקו הדרומי של השטח נחשף המשך המבנים מהתקופה הפרסית, שהתגלו כבר בעונה הקודמת. תוכנית היישוב בשלב זה כוללת קיר תמך בכיוון מזרח–מערב, שניגשים אליו קירות של מרחבים נוספים. בקיר התמך שולב חדרון ריבועי, שעל רצפתו נחשפו כמה קנקנים פרסיים. בחצרות המבנים, שקירותיהם בנויים מאבנים גדולות במיוחד, נמצאו כמה מתקנים שמשולבים בהם לוחות בזלת מסותתים בשימוש משני. ממצא זה דומה ל'בתי החווה' שזוהו על ידי משלחת ידין בשנות ה-50 בשטח ז'.
מתחת לשכבה זו (כנראה שכבה II של משלחת ידין) נחשף ריצוף רחב ידיים המשתרע על פני רוב החלק המזרחי של השטח וניגש אל קיר מסיבי התוחם אותו במזרח. בריצוף משולב פתח בור פעמוני מדופן אבן (כ-1.8 מ' עומק), שבנדבכו העליון משולב קצה מרזב עשוי משלוש חוליות בזלת מהוקצעות ומותאמות זו לזו. הבור אינו מטויח ותפקידו אינו ברור. עם הסרת הריצוף נחשפו בכל רחבי השטח קירות דקים של מבני מגורים מתקופת הברזל התוחמים כמה חצרות מרוצפות וחדרי מגורים (איור 2). נמצאו גם טבונים ומתקנים אחרים. במבנים אלו זוהו לפחות שלושה שלבים, שכולם מיוחסים על סמך הקרמיקה לסוף תקופת הברזל. ראוי לציין, ששלב חורבן הובחן רק בחלק הצפוני-מערבי של השטח, וממשיך את זה שהובחן באותו אזור כבר בעונות קודמות ויוחס למסעו של תגלת-פלאסר השלישי (732 לפסה"נ).
מתחת למבני המגורים זוהו בכל רחבי השטח לפחות ארבע שורות של ראשי עמודי אבן גיר מסותתת, לעתים משולבים בקירות, האופייניים לבנייה של תקופת הברזל ומיוחסים למאה הט' לפסה"נ. על סמך אורך שורות העמודים, שכיוונן מזרח–מערב, סביר להניח שאלו מבני ציבור, ייתכן מחסנים או אורוות.