הסקר נערך על גבעה, ממערב ליישוב מכבים, ומדרום לכביש המוביל ליישוב. בראש הגבעה נמצא מבנה, אולי בית חווה, הרוס בחלקו, מן התקופה העות'מאנית. למבנה שני חדרים מקומרים וחצר והוא מוקף בקירות מסיביים בנויים שני פנים של אבני גוויל בינוניות ומילוי אבנים קטנות. נמצאו גדרות אבן וקירות שדה השייכים אולי למבנה. במדרונות הגבעה על מחשופי הסלע נחצבו מתקנים כמו גתות מן הטיפוס הפשוט הכוללות משטח דריכה חצוב ובור איסוף אחד. נמצאה בודדה להפקת שמן, ערמות אבן, ספלולים ואגנים חצובים. בקרבת המתקנים והגתות נמצאו חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית, המתארכים את זמנה של הפעילות החקלאית באזור.