אתר אילון 2 נמצא על כיפת סלע גיר קירטוני מתצורת ינוח שבמרכזה מכתש נטוע עצי זית, בשוליים הצפוניים של במת אילון שבין נחלי כזיב מדרום ובצת מצפון, המאופיינת במחשופי דולומיט מתצורת סכנין.  האתר נסקר על  ידי המחבר וחוליית סקר גליל  מערבי (IAA Reports 14: אתר 189). בשוליים המזרחיים של המכתש מערת קבורה עם כוכים ומעליה חצוב ארון קבורה המתוארכים לתקופה ההלניסטית או הרומית. בשוליים הצפוניים-מערביים של הגבעה נמצאו שרידי מבנה מלבני (5.6 × 8.3 מ') שקירותיו העבים בנויים אבני גוויל (כ-1.3 מ' אורך אבני הפינות). מסביבות המבנה נלקטו חרסים מהתקופות: הברונזה התיכונה 2, הברזל 1 וההלניסטית. לתיארוך המבנה נדרשת חפירה.

כ-50 מ' מדרום-מערב למבנה נפתחו חמישה ריבועי בדיקה (2 × 2 מ' כל אחד). בארבעה נחשף סלע האם ובחמישי הוסרה שכבת פני השטח בלבד שכללה קרקע טרה רוסה וחרסים מהתקופות שנזכרו לעיל, רובם מתקופת הברזל 1. בשני ריבועים הצמודים זה לזה נמצאה מתחת לשכבת פני השטח שכבת עפר בהיר שהכילה חרסים אופייניים ליישובי ראשית תקופת הברזל בגליל.

הממצא הקרמי מתקופת הברונזה התיכונה 2א' כלל: סיר בישול זקוף דופן (איור 1:2) וקנקן עם רכס חיצוני מתחת לשפה (איור 2:2). מתקופת הברזל: קערה מזווה (איור 3:2) סיר בישול (איור 4:2), קנקן (איור 5:2) ופיטסים גליליים (איור 6:2, 7), המאפיינים את יישובי תקופת הברזל בגליל העליון. מהתקופה ההלניסטית נמצאו שברים אחדים, הכוללים שבר ידית קנקן רודי.