עיקר החפירה נערכה על המדרון המזרחי של התל, בתחומי השטח החקלאי המשופע קלות דרומה ומזרחה. נפתחו 17 ריבועים בטור מצפון לדרום ומאוחר יותר נוספו שטחי חפירה ממזרח. בחלק הנמוך של השטח נחפרו תעלות בדיקה ממזרח למערב על ידי כלים מכניים ונחשף בהם מפלס מי תהום גבוה שכנראה לא אפשר קיום יישוב כלשהו בשטח שהיה נתון להצפות עונתיות.

 

מתחת לפני השטח נחשף סלע טבעי (0.5-0.3 מ' עומק) ונמצאו חרסים רבים שאולי נסחפו מהתל שממערב. ב-60 ריבועי חפירה נוספים שברובם נחפר רק חצי ריבוע, נמצא סלע טבעי תחת מעטה דק של אדמת טרה רוסה. בכמה מקומות התגלו בורות קדומים שנחצבו לתוך הסלע ונמצאו בהם חרסים מתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה.

ברצועת הריבועים בשולי התל נחפר שטח מצומצם (4 × 8 מ') ונחשפו בו שרידי בנייה ושברי כלי חרס רבים מהתקופות הניאולתית הקרמית, הכלקוליתית והברונזה התיכונה 2 ומעט חרסים מתקופת הברזל 2.