בור מים (לוקוס 101)
לבור הסגלגל החצוב בסלע מעקה (כ-6 מ' קוטר) וניתן עדיין לראות שרידי טיח בקטעים של חלקו העליון. בחפירת גרם המדרגות של בור המים נחשפו אבני קירטון רבות שהיו כנראה שרידי מבנים שניצבו בעבר על פני השטח. מרבית העפר החום בבור (כ-0.4 מ' עומק) נשטף כנראה מפני השטח.

 

חדרי סינון (לוקוס 103)
החדרים (כמטר אחד רוחב) לצד גרם המדרגות, מלאים עפר (0.4 מ' עומק) והם טיפוסיים לבורות מים ברחבי מרשה תחתית.

 

חדר אמצעי/חדר ביניים (לוקוס 105)
החדר שדופנותיו מעוגלות (3 × 4 מ') נחפר כדי לספק גישה נוחה ללוקוס 107; כמה משרידיו מעידים על תפקידו. הכניסה לחדר הייתה מעל המדף החצוב בסלע ומתחת לשרידי קו המים של בור 101, כלומר הוא נחצב לאחר שהבור יצא משימוש. בדופן הדרומית פתח קטן למנהרה (לוקוס 109) עם תקרה גמלונית העולה למסדרון כניסה (לוקוס 108) מדרום. חדר 105 נשדד ממש לפני החפירה והעפר האנתרופוגני ששפכו השודדים ללוקוס 107 נחפר בנפרד (לוקוס 105A2).

 

בית בד (לוקוס 107)
השתמרותו של בית הבד היא הטובה במרשה ואולי אף בשפלה כולה (איורים 3, 4). איכות העבודה מעולה והושם דגש ברור על אסתטיקה. ההשתמרות המעולה נובעת כנראה מכך שמעולם לא נעשה בו שימוש, או שהשימוש בו נפסק כמעט מיד לאחר שנחצב. ההנחה מבוססת על הקצוות החדים  לאורך מרבית הפתחים והגומחות בבית הבד, אשר בדרך כלל נשחקים ומתעגלים בקלות לאחר שימוש מועט בשל רכות האבן. סימן נוסף הוא הקווים השחורים שהתוו החוצבים לסמן את גבולות החציבה שעדיין ניתן לראותם.
בשל המספר הרב של הסלעים בחדר (לוקוסים 106, 107D) התרכזה החפירה בצדו הצפוני של בית הבד, שעדיין הצריך פינוי כמויות גדולות של אבני קירטון אשר הונחו בלוקוס 106. בצדו המזרחי של החדר (18 מ' אורך, 6 מ' רוחב) שני פתחים סתומים שלא נחפרו. פתח שלישי מוביל למנהרה (לוקוס 11) שנראה כי נחצבה מאוחר. שני פתחים בצד מערב מובילים לחדר האמצעי (לוקוס 105) ולמסדרון (לוקוס 108).

 

נחשפו כמה שכבות של מפלסי עפר, חלקן אולי מפלסי חיים. בחתך לרוחב לוקוס 107 נחשפו מפלס קירטון לבן (0.8-0.4 מ' עומק, לוקוס 107A) שנטה לכיוון בית הבד והכיל מעט מאוד ממצאים; מפלס עפר חום (לוקוס 107F1-4) שליד המזבח הכיל ממצא רב וייתכן מאוד שהיה מילוי מכוון לצורך פילוס הרצפה ואולי מפלס של קירטון קשה כתוש בין הקירטון הלבן והעפר החום הניתן לזיהוי ברוב השטח. בדיקה קטנה זו נועדה לקבוע את קיומה של תעלה למשקולות, אך לא הושלמה. 

 

ליד הקצה העליון של מנהרה 11 וסמוך לה נמצאו חלקים של קערת שיש המשלימים את שברי קערת הנסך שנתגלו ב-1991.

 

הצעת כרונולוגיה זמנית לבית הבד:
שלב 1. החדר נחצב לראשונה כדי לשמש בית בד, אך על פי צורת הקשתות מעל משטח הסחיטה, שחלק אחד חצוב ואחר מסומן בלבד לחציבה, לא הושלם מעולם. מיתקן הסחיטה כולל מרחב למשקולות ורצפת קירטון כתוש. ייתכן כי מזבח האבן נהרס חלקית בשלב זה.
שלב 2. כדי לפלס את הרצפה מולא השטח שליד מיתקן הסחיטה בעפר אנתרופוגני חום-שחרחר.
שלב 3. נחצבה מנהרה (לוקוס 11) שהמילוי ממנה ואבני קירטון רבות הושלכו לתוך לוקוס 107 והם גם רוב המילוי בלוקוס 107A.