המבנים נמצאים בשוליים המזרחיים של אתר המשתרע על שלוחה לכל אורכה וכולל שלושה טומולי מלבניים המרוחקים כ-200-100 מ' זה מזה ושרידי בנייה נוספים שמהותם אינה ברורה. על פני השטח נמצאו כמה חרסים קדומים, אולי מן התקופות הברונזה התיכונה 1 והברזל 2.

מבנה אחד סגלגל (1.3 X 2.0 מ', כ-0.3 מ' גובה, נדבך אחד), בנוי מאבני גוויל בינוניות וקטנות, ללא ממצא.

המבנה השני, כשבעה מטרים מדרום-מזרח (כ-2  2 X מ'), בנוי משתי אבנים גדולות וכמה אבנים בינוניות וקטנות (כ-0.3 מ' גובה, נדבך אחד), ללא ממצא.

סמוך לשני המבנים ניתן להבחין בקווי קירות ושרידי בנייה נוספים שלא נחפרו.

בהיעדר ממצא לא ניתן לתארך את המבנים או לעמוד על מהותם.