שכבה 3. התקופה הממלוכית. נחשפה חצר מוקפת בשלושה קירות (איורים 1, 2). צדה הצפוני לא נחפר בשל תעלה חפורה. הקיר הדרומי (W11) נבנה על שכבת מפולת של אבני בנייה שגלשו לדרום (שכבה 4). הנדבך התחתון שלו שימש בסיס תומך למבנה העליון של הקיר. בחלק המזרחי של הקיר, שנפגע קשות מכלי מכני, נמצאו מחסנית כדורים משנות ה-40 ומטבע שחוק לא מזוהה. הקיר המערבי (W10) בנוי מאבני שדה קטנות ובינוניות והשתמר לגובה מטר אחד. הקיר המזרחי (W12) שנחשף בחלקו השתמר רע ונותר ממנו נדבך אחד בלבד.

בחצר הונח מילוי ומעליו רצפה שכללה אדמה כבושה ואבנים קטנות (לוקוס 103), הניגשת לשלושת הקירות. על הרצפה נמצא טבון בנוי מטין שרוף (לוקוס 107).

ממזרח לחצר נחשף קטע מריצוף (לוקוס 110) שכלל אבנים שטוחות גדולות. קטע קטן נוסף מרצפה זו אותר מדרום לחצר (לוקוס 106); ייתכן שהריצוף הקיף את החצר לפחות משני צדדים.

החרסים המתארכים את מתחם החצר למאות הי"ד-הט"ו לסה"נ, כללו בעיקר קערות או טסים מזוגגים בירוק ובצהוב בחריתה גסה מטיפוס Green and Yellow Gouged Ware (איור 3: 1), קערות מזוגגות מונוכרומיות (איור 3: 4-2), קערות מזוגגות מעוטרות בחריתה גסה (איור 3: 5, 7) וקערות מזוגגות מעוטרות בצביעה בחיפוי (איור 3: 6).

 

שכבה 2. התקופה העות'מאנית. מתחם החצר שימש גם בתקופה העות'מאנית. הונחה רצפת עפר כבוש (לוקוס 101) על הטבון הקדום (לוקוס 107) ונבנה מעליו טבון חדש (לוקוס 102). בפינת קירות 10 ו-11 הונח אבוס מאבן גיר (לוקוס 104). חרסים משכבה זו ובתוך הטבון כללו מספר קטן של כלי ראשיא אל-פוחאר.

 

השרידים הממלוכיים נבנו על שכבה של מפולת אבני בנייה אך בשל קוצר הזמן החפירה הופסקה בנקודה זו ולא הגיעה לסלע הטבעי.