שני הקירות שנחשפו בחפירה דומים לקירות שנחשפו בחפירה בגן העיר, אך לא מתחברים איתם. רוחב הקירות מתאים לחומה, אך להם יסוד רדוד שאינו מתאים למערכת ביצורים. ייתכן שהיו חלק ממערכת ניקוז והגנה מפני שיטפונות. בחפירה בגן העיר נמצאו עדויות לשיטפון עז, שהרס חלק מבתי השכונה וחתר ערוץ עמוק, כנראה במאה הי' לסה"נ ושיטפון נוסף כמאה שנה מאוחר יותר. בשנת 1934 היה שיטפון בטבריה שעבר גם דרך גן העיר. השיטפונות השקיעו סחף רב (מעל 2 מ' עומק) שכיסה את בית הקברות. הקברים לא נחפרו ולכן אי אפשר לתארכם. אך בהיותם בעומק רב מתחת לקירות מהתקופה האסלאמית, נראה כי יש לתארכם לתקופות הרומית והביזנטית. לאחר בניית הקירות הרחבים הופסקה הצטברות הסחף. נראה כי מערכת הניקוז מהתקופה האסלאמית הסיטה את מי השיטפונות, אולי לערוץ עמוק שחתך את גן העיר.