שלב א' (ימי הבית השני). יסוד האמה (1.5–1.8 מ' רוחב) שהונח על מדרגת סלע טבעי במדרון, בנוי מאבנים במגוון גדלים בתוך מילוי מלט שצבעו לבן (1.55 מ' גובה מרבי כולל הבסיס; איורים 5-2). התעלה (0.6 מ' גובה, 0.5 מ' רוחב) מטויחת בשכבת טיח לבנה. צדם החיצוני של קירות האמה מטויח למלוא הגובה בטיח אפור ושולבו בו אבנים קטנות. בבנייה ניכרים תיקונים ושינויים; במקום אחד הובחנו שש שכבות טיח ובמקום אחר נמצאו שתי שכבות.

 

שלב ב' (התקופה העות'מאנית). לתוך התעלה הוכנס צינור עשוי חוליות חרס (0.25 מ' קוטר, 0.37 מ' אורך). הצינור כוסה בשכבת אבנים במגוון גדלים ובמלט. בכמה מקומות הוסר הכיסוי לצורך אחזקה שוטפת ונקדחו חורים במלט כדי להגיע אל הצינור. באחת הנקודות נמצאו חמישה חורים (0.1 מ' קוטר ממוצע; איור 6), אחד מהם כוסה באבן.