מבנה F8 מלבני (כ-11 מ' אורך, כ-9.3 מ' רוחב; איורים 2, 3), בנוי מאבנים גדולות לא מסותתות על סלע האם. במקום שהסלע נמוך הוא נבנה על יסוד אדמה עם אבנים בינוניות וקטנות שנועד לפלס את הסלע. קירות המבנה השתמרו לגובה עד שני נדבכים (0.8–1.2 מ' רוחב). שרידי המבנה נמצאו מכוסים במפולות של הקירות. לאחר הסרת המפולת נחשפו שלושה חדרים: בצפון-מזרח חדר (L804) תחום בקירות (W84W82), שרידי רצפת עפר בפתח בקיר 82 (0.6 מ' רוחב) וספלול חצוב בפינה הצפונית-מערבית (כ-0.20×0.25 מ', 0.07 מ' עומק); בצפון-מערב חדר (L800) תחום בקירות (W83W81), מפלס סלע גבוה משרידי רצפת העפר בחדר 804 ועליו חרסים (איור 3:4­–6 להלן) מהתקופה ההלניסטית, המאות הד'–הא' לפסה"נ; בדרום חדר (L802) תחום בקירות (W82W80), אפשר שהיה פתוח במזרח.

 
חלל תת-קרקעי F3 נחשף כ-40 מ' מצפון למבנה F8, חצוב בסלע ומתרחב לעומק. נחפר מילוי (1.28 מ' עומק; איורים 5, 6) ללא ממצא מתארך. החפירה לא הושלמה. אפשר שזהו בור מים.
 
בור מים F7 שתקרתו התמוטטה נחשף כ-17 מ' ממזרח למבנה F8 (אורך מרבי 10.1 מ', רוחב מרבי כ-5 מ', עומק חשיפה 3.3 מ'; איור 7) ופתחו במזרח (0.45 מ' קוטר). כ-1.9 מ' מפתח הבור התגלתה אבן שכנראה סתמה את הפתח. צמוד לבור נחפרו שני חתכי בדיקה עד לסלע גיר לבן פריך, ללא ממצאים מתארכים.
 
בור מים F11 חצוב בסלע ופתחו בדרום-מזרח (0.9 מ' קוטר; איור 8). חלל תת-קרקעי הוביל לפתח הבור (5–7 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב הפתח, 4–7 מ' רוחב החלל). בחתך בדיקה צמוד לחלל (כ-3×4 מ') נמצאו עצמות חתול וכבש שאי אפשר לתארכן. כ-2.5 מ' מפתח הבור התגלה ספלול (0.5 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק), אפשר ששימש להנחת כלי קיבול למים. ספלולים נוספים התגלו כ-2.8 מ' ממערב לפתח (0.35 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) וכ-4 מ' ממזרח (0.3 מ' קוטר, 0.22 מ' עומק).
 
מתקן F23 נחשף כ-45 מ' ממזרח לבור המים F7 ובו ספלול (0.27 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק; איורים 9, 10) ואגן סגלגל (0.65–1.10 מ' רוחב, 1.33–1.60 מ' עומק) כ-0.9 מ' זה מזה. בקרקעית האגן חצובה שקערורית (0.22 מ' קוטר, 0.08 מ' עומק). 
 
גת F2 נחשפה כ-2 מ' מבור F3 ובה משטח דריכה (1.25–2.00 מ' אורך, 1.9–2.2 מ' רוחב, 0.15 מ' גובה) משופע לצפון. בפינה הצפונית-מזרחית נוקז התירוש לבור איגום (1.50–1.95 מ' קוטר, 1.07 מ' עומק). סמוך למרכז המשטח התגלה שקע חצוב (0.9 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק), ייתכן שתמך בקורה ששימשה לייצר גם שמן זית.
 
גת F5 נחשפה כ-30 מ' צפונית-מערבית לחלל התת-קרקעי F3 ובה משטח דריכה (4.0×4.2 מ', 0.1 מ' גובה; איורים 11, 12); בדופן הצפונית-מערבית של משטח הדריכה תעלה שהסתיימה בשתי מדרגות (0.5 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה) וניקזה את התירוש לבור איגום (L500; מידות 1.80–2.17×1.85–2.05 מ'). תעלה נוספת התגלתה בפינה הדרומית-מזרחית של בור האיגום (0.2 מ' אורך, 0.25 מ' רוחב), ייתכן שניקזה תירוש ממשטח דריכה נוסף שלא נחפר (מידותיו המשוערות 1.5–2.0×2.0–2.4 מ').
 
גת F35 נחשפה כ-180 מ' צפונית-מזרחית לגת F2 ולה משטח דריכה (5 מ' אורך, כ-4.85 מ' רוחב); בדופן הדרומית-מערבית חצובה תעלה (0.3 מ' אורך, 0.12 מ' רוחב, 0.07 מ' עומק; איור 13) שהתנקזה לבור איגום עגול (1.25–1.35 מ' קוטר, 0.58 מ' עומק), שצמוד אליו מדרום ספלול (0.02 מ' קוטר, 0.08 מ' עומק).
 
מערת קבורה F4 נחשפה כ-30 מ' ממזרח לגת F5 ולה חצר חצובה בסלע (2.10–2.30×2.50–2.55 מ'; איור 14). במרכז הדופן הצפונית פתח לחדר קבורה, חתום באבן רבועה (כ-0.55×0.55 מ'); בפן האחורי סותתה בליטה עגולה שחתמה את הפתח לחדר הקבורה כפקק. בתוך חדר הקבורה, בדופן הצפונית-מזרחית שלושה כוכי קבורה עם מקמר חתומים באבן גדולה וסביבה אדמה ואבנים קטנות; בדופן הצפונית-מערבית שני כוכים חתומים באופן דומה ובדופן הדרומית-מזרחית כוך אחד חתום ושני לא חתום. בפינה המערבית של חדר הקבורה נחשפה תלולית סחף שחדר מתקרת החדר דרך פיר עגול (כ-0.6 מ' קוטר). המערה, שלא נחפרה, היא מטיפוס כוכים ואופיינית לתקופה הרומית הקדומה, ימי בית שני.
 
ממצא כלי חרס
בחדר 800 שבמבנה, מתחת למפולת, על מפלס אדמה מהודקת שכנראה שימשה רצפה, התגלו חרסים אחדים מהתקופה ההלניסטית, המאות הד'–הא' לפסה"נ, בהם קנקן (איור 3:4) מטין אפור בהיר שדופנותיו בגוון צהוב חום, הרבה חסמים שחורים גדולים, כתומים בינוניים וקטנים והרבה מאוד שחורים קטנים; סיר בישול (איור 4:4) מטין חום-כתום שדופנותיו החיצוניות חומות כהות, חסמים קטנים שחורים ולבנים, צוואר קצר וידית סרט; מכסה (איור 5:4) מטין חום-כתום, חסמים לבנים רבים גדולים וקטנים שהשתמר רק בחלקו העליון ובו כפתור אחיזה מתרחב קצת כלפי מעלה לנוחות האחיזה; צפחת (איור 6:4) מטין כתום עם ליבה אפורה, חסמים לבנים קטנים רבים ואחדים אדומים קטנים, שפתה דמוית קרדום ונוטה כלפי חוץ, צוואר ארוך יחסית שאליו התחברו ידיות בשני שליש גובהו. כלים דומים נמצאו בחורבת כיפא מהמאות הד'­­–הב' לפסה"נ (Sandhaus 2009: 213–217, Figs. 12.3.7, 10; 12.4.13; 12.6.16); בעיר דוד מסוף המאה הב' לפסה"נ (Berlin 2012: 215, Fig. 2.6.19) ובדור מהמאה הד' לפסה"נ (Stern 1995: 57, 58, Fig. 2.4.2).
בגת F2, במילוי בבור האיגום, נמצאו קערה (איור 1:4) מטין כתום עם הרבה חסמים קטנים לבנים ושחורים; קערה דומה נמצא בגזר מהמאה הא' לפסה"נ (Gitin 1990: Pl. 41:25); קנקן (איור 2:4) מטין אפור, חסמים אחדים קטנים לבנים ושחורים שפניו בגוון אפור-כתום מתוארך למאות הב'–הה' לסה"נ (Magness 1993: 221–223, Form 3) ושבר גוף של כלי מטין שחור (לא צויר) מהתקופה העות'מאנית.
 
משקולות
בחדר 800 שבמבנה התגלו שתי משקולות: משקולת חרס דמוית חרוט קטום (0.07 מ' אורך, 0.45–0.55 מ' רוחב; איור 7:4), מטין אפור עם חסמים גדולים שחורים ולבנים שדופנה החיצונית בגוון כתום ומשקולת אבן עם חור דמוי שעון חול (1.2 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב, 0.02–0.45 מ' קוטר החור; איור 8:4).