המערה נחצבה בסלע קרטון (2 מ' גובה בחלק הדרומי, 0.9 מ' גובה בחלק הצפוני, 6.8-2.7 מ' רוחב, 3.6 מ' עומק; איור 1). צמוד לקיר הצפוני-מערבי חצוב בור שמתארו לא סדור (1.3 מ' רוחב, 1.75 מ' אורך, 0.9 מ' עומק). מעל רצפת המערה ובתוך הבור נמצאו כמה חרסים מן התקופה הרומית, בעיקר שברי קנקנים.