שטח I12 – נחשפו שלושה קירות של מבנה מלבני: קיר בציר צפון–דרום (4.0 × 0.5 × 0.7 מ') בנוי אבני שדה גדולות, צדו המזרחי מעובד וצדו המערבי לא נחפר; קיר בציר מזרח–מערב (1.0 × 3.9 × 1.1 מ') בנוי אבני שדה גדולות, צדו הצפוני מעובד וקיר בציר צפון–דרום (0.5 × 2.9 × 0.6 מ') בנוי גם הוא אבני שדה קטנות לגובה שלושה נדבכים ומושתת על מילוי.

 

שטח I15 – נחשפו שני קטעי קירות שאינם מצטרפים לתוכנית שלמה. קיר טרסה שכיוונו צפון–דרום, בנוי אבני שדה ונשתמר ממנו נדבך אחד (4 מ' אורך; 0.4-0.3 מ' רוחב). הקיר פורק עם התקדמות החפירה ונמצא מעל קיר שכיוונו מזרח–מערב והוא בנוי בצדו המערבי מאבני גזית ובצדו המזרחי מאבני שדה קטנות (0.3 × 0.4 מ'). בקיר זה נעשה שימוש נרחב בחומר מליטה לבן, ובצדו המזרחי נחשפו שרידים של טיח לבן במצב השתמרות גרוע. בצד הצפוני של הקיר נמצאו שרידים של מפולת אבן וסביבם חרסים רבים מהתקופה הביזנטית ואבני פסיפס לבנות.

 

שטח N13 – נחפר מבנה שנותרו ממנו הקירות המערבי והצפוני. הקיר המערבי (1.7 × 13 × 3.5 מ') בנוי אבני שדה שצדן המזרחי מעובד, שרד לגובה שמונה נדבכים וניכר בו שימוש בחומר מליטה בתוספת אבנים קטנות לייצוב הקיר. הקיר הצפוני (8.2 × 1.9 × 2.7 מ') בנוי כמו המערבי ושרד לגובה חמישה נדבכים.
בפינה הצפונית-מערבית של המבנה נחשפו שרידי מפולת אבן ומתחתם שרידי קיר בציר מזרח–מערב שממנו שרד רק נדבך אחד (0.4 × 0.5 מ' גודל אבנים). הקיר ניגש אל הקיר המערבי אם כי טרם הוברר היחס בין שני הקירות.
הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הביזנטית ולימי הביניים.

 

שטח W13 – השטח נפתח ליד הקיר המזרחי של המקאם המוקדש לשיח' אחמד אל-עומרי הנמצא במרכז האתר (8.4 × 8.6 × 8.7 מ'; 2.4 מ' גובה מרבי). המקאם בנוי בחלקו התחתון אבנים מעובדות ואבני שדה (0.3 × 0.4 מ'). לא נמצאה קרמיקה אינדיקטיבית.

 

שטח GG14 – נחפר חתך בדיקה מדרום ובניצב לקיר ששרד ממבנה (15 × 1.8 × 2.5 מ'). בסיס הקיר בנוי היטב מאבני גזית מאיכות טובה (0.4 × 0.7 מ') ומושתת על הסלע, ולו שני נדבכי יסוד ומעליהם ארבעה נדבכים. מצפון ובמקביל לקיר בולטים בשטח קטעי קיר נוסף, שלא נחפר, בנוי אבני גזית עם חומר מילוט ביניהן, צדו הפנימי מטויח בטיח באיכות טובה עם שרידים של עיטורי צבע. הקיר שרד לגובה 18 נדבכים. הקיר המערבי של המבנה  שרד בחלקו לגובה שלושה נדבכים. שלושת הקירות הם כנראה קירות מבנה מלבני שלא נחפר.

 

שטח Q5 – החפירה נסגרה בשל היעדר שרידים או ממצאים קדומים.

 

אמת המים – האמה נמצאת מצפון למרכז החורבה והיא הוזנה מהמעיין שנובע במקום. החיבור למעיין נעלם בגלל פריצת דרך עפר. אורך קטע האמה היום כ-300 מ' ובחפירה נחשפו כ-30 מ'. האמה (0.40-0.15 מ' עומק; 0.4-0.2 מ' רוחב) חצובה בגדה המערבית של נחל קובי. בדופן המזרחית שלה חצובים במרחקים קצובים (3.5-2.5 מ') פתחים שנועדו לאפשר השקיה של השטחים החקלאיים. בצפון האמה, צמוד למצוק הסלע שבה היא חצובה נמצא גרם מדרגות (2.5 מ' גובה) חצוב בסלע ובו שמונה מדרגות רדודות חצובות (0.4 × 0.6 מ'; 0.3 מ' גובה השלח).

הממצא הקרמי שנמצא בכל שטח החפירה הוא מהתקופות הרומית והביזנטית ורק בשטח N13 נמצאה בנוסף קרמיקה מימי הביניים.