חורבת נכס
נסקרו השוליים המזרחיים של החורבה ונמצא בהם פיזור צפוף של חרסים וכלי צור בשדה חקלאי וכן בריכת אגירה חצובה ומטויחת, בורות מים ובתי מגורים מן התקופה הממלוכית או העות'מאנית. ממזרח לחורבה נחשפה סוללת אבני גזית שהשתמרה לגובה שני מטרים.

 

חורבת כפר טוב
נסקרו המורדות הצפוניים של החורבה ונמצא פיזור אבני בנייה השייכים לחורבה וכן מיתקנים חצובים, חציבות ובור מים בשוליים הצפוניים של החורבה.

 

חורבת בזקה
נסקר חלקה המערבי של החורבה ונמצאו מערות קבורה שלהן חצר רבועה, קברי מקמר, גתות, בורות מים חצובים וטרסות חקלאיות. כן נסקרו משטחי סלע שבהם ספלולים אובליים

(0.20 × 0.35 מ') הדומים למכלולים אחרים מאזור מודיעין המתוארכים לתקופה הכלקוליתית. בשדות שממערב למשטחי הספלולים, נמצאה פזורת צור מן התקופות הנאוליתית הקדם-קרמית והכלקוליתית.
עוד נסקרו בכל השטח ספלולים, טרסות חקלאיות, גלי סיקול ואגנים עגולים חצובים בחלק הצפוני של השטח.