לאורך תוואי הכביש המיועד נפתחו עשרה ריבועי חפירה ועוד חמישה חצאי ריבועים. בריבועים 24-19, נחשפו לאורך כ-45 מ', שרידיו של קיר מסיבי (W1) שכיוונו מזרח–מערב ונראה שזהו קירו הצפוני של מבנה גדול (איור 1). הקיר מושתת בעיקר על סלע אם, לעתים על סלע מפולס ולעתים בתעלת יסוד, ומורכב מנדבכי יסוד (0.8 מ' רוחב) ומעליהם נדבכים (0.7 מ' רוחב; איור 2) מסודרים מאבני גוויל במגוון גדלים, מהוקצעות בחלקן ומונחות זו על גבי זו. במרכז הקיר (ריבועים 23, 24) נעשה שימוש בשיטת בנייה מעט אחרת – אבני גזית המשמשות אומנות ופינות, שהונחו ברובן בצורת ראשים, וביניהן אבני גוויל. זוהי שיטת בנייה פניקית בעיקרה המוכרת מאתרים הלניסטיים כמו תל אנפה ותל דור. הופעתה רק לאורך 10 מ' מהקיר שנחשף מעידה אולי על כמה שלבים בהקמת המבנה. קיר W6 המשתלב ממזרח עם קיר 1 הוא פינתו המזרחית של המבנה. כן נתגלו קצותיהם של ארבעה קירות נוספים המתחברים עם קיר 1 מדרום ושימשו לחלוקתו הפנימית של המבנה, חלקם משולבים בו

(W2) וחלקם ניגשים אליו (W3, W4,W5 ). הקירות השתמרו לגובה 1.6-0.5 מ'.

הממצא הקרמי התגלה ברובו במילויים מחוץ למבנה. במפלסים הנמוכים, קרוב לפני הסלע, נתגלה ממצא קרמי מהתקופה ההלניסטית, ואילו במפלסים הגבוהים, מילויים המורכבים מסחף שגלש מהגבעה והורבד באלכסון לאורך קיר 1 ומעליו, נתגלה ממצא קרמי שרובו מהתקופה הממלוכית. ממצא קרמי נוסף מהתקופה הממלוכית התגלה בכל שטח החפירה וללא קשר למבנה. הממצא הקרמי מהתקופה ההלניסטית כולל: קערות (איור 3: 3-1), קדרות (איור 3: 4, 5), סירי בישול (איור 3: 10-6), קנקנים (איור 3: 13-11), אמפורה (איור 3: 14), כן (איור 3: 15), פך (איור 3: 16), בקבוק כישור (איור 3: 17) ופכית (איור 3: 18). מכלולים קרמיים דומים מוכרים מתל דור, תל כיסן ויקנעם.

הממצא הקרמי מהתקופה הממלוכית כולל הן כלי חרס מזוגגים (בצבעים ירוק, צהוב או ירוק וצהוב) הן כלי חרס חסרי עיטור או זיגוג, חלקם עשויים ביד. כלי החרס המזוגגים כוללים בעיקר קערות במגוון גדלים, חלקן מעוטרות בחריטה גסה וחלקן חסרות עיטור (איור 4: 15-1). כן נתגלו קערת בישול (איור 4: 16), פך (איור 4: 17), ונרות מטיפוס קערה צבוטה (איור 4: 18, 19). פרט לכלים הללו מייצור מקומי התגלו שני שברי כלי יבוא: שבר קערה שמקורה ביבוא מצפון איטליה (איור 4: 20) ושבר טס שמקורו ביבוא מספרד (איור 4: 21). כלי החרס שאינם מזוגגים כוללים בעיקר: קערות (איור 5: 4-1), קדרה (איור 5: 5), כלי בישול (איור 5: 6, 7), ספל (? איור 5: 8), פכים (איור 5: 12-9), קנקנים (איור 5: 13, 14) ונר מטיפוס קערה (איור 5: 15). מהשוואה למכלולים קרמיים אחרים מהאזור, דוגמת המכלול מגבעת יסף (תל א-ראס), עולה שרוב הכלים מופיעים במכלולים פוסט-צלבניים, מהמאות הי"ד-הט"ו והם נעדרים ממכלולים צלבניים דוגמת אלה שבעכו.