שטח B
הכניסה למערה B1 היתה דרך פיר בצד המזרחי (3 × 4 מ'); בתוכה היו הצטברות של אדמה אפורה שכללה שברי כלי חרס מהתקופה הרומית ומתקופת הברונזה הקדומה ועל הרצפה נמצאו חרסים מתקופת הברונזה הביניימית (איור 1: 1). מערה B2 כללה שלושה כוכים ריקים (3 × 3 מ'). בהצטברויות נמצאו מעט שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית. מערה B3 נפגעה ברובה מדחפור (1.5 × 2 מ'; איור 2). נמצאו בה עצמות נקבר אחד כבן 17 שנים במצב השתמרות גרוע. לצד הנקבר הונחו קנקנית (איור 1: 2) וגביע (איור 1: 3) המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית.
החללים B5 ,B4 (איור 2) טבעיים. לחלל B4 שני פתחים ובתוכו הצטברות אדמה אפורה ללא חרסים. בחלל B5 הצטברות אדמה חומה עם הרבה אבנים. בתוך ההצטברות נמצא ראש פגיון (איור 3).