שטח N
נחפרו שלושה שטחי משנה: ריבועים E ,A ו-F וכן בדיקה קטנה ממזרח לריבועים E ו-F.
בריבוע A, סמוך לצומת רח' התאנים ורח' השופטים וממזרח לו, נחשפו שתי שכבות יישוב עיקריות:
שכבה II. תחת מפלסי שכבה I נחשפו כמה קירות קדומים שניתן לשחזרם כבניין עם שני חדרים, קירות חיצוניים רחבים (עובי 1 מ'; איור 2) ופינות פנימיות מעוגלות. הכניסה לחדר הצפוני היתה במערב ובתוך החדר נמצא חלקו הגדול של פערור מרוסק על רצפת עפר כבוש שמפלסה היה נמוך מעט מבסיסי הקירות. החדר הדרומי נחפר רק בחלקו, גם רצפתו עפר מהודק, סנטימטרים ספורים תחת בסיס הקירות. על סמך הממצא הקרמי ניתן לתארך את הבניין לתקופת הב"ק 1ב.
שכבה I. השרידים המאוחרים כללו כמה קירות ורצפות שלא התחברו לתוכנית שלמה ומתוארכים לתקופת הב"ק 2.

 

בריבועים E ו-F שמצפון לריבוע A התגלו שרידי בנייה צפופים של מבנה רב חדרים שהובחנו בו שלושה שלבים אדריכליים. מתחת לשלב 3 נחשף מילוי (0.4-0.3 מ' עובי) שנראה כפילוס השטח לפני בנייה. בדיקות עמוקות מתחת למילוי חשפו שכבת אלוביום חומה כהה שהכילה מעט חרסים שחוקים מתקופת הב"ק 1א ו-1ב. שכבה זו היא שכבת היסוד שעליה נבנו השרידים האדריכליים.
שלב 3, שלב ההתיישבות הקדומה, נחשף רק בחלקו וכלל שרידי כמה רצפות עפר כבוש וקירות (איור 3). רוב השרידים האדריכליים של שלב זה פורקו בשלב 2.
בשלב 2 נעשה שימוש בקטעי קירות משלב 3. נוספו קירות חדשים שיצרו חדרים קטנים ומסדרונות הקשורים ביניהם (איור 4). התגלה חדר שלם (A; איור 5) שבמרכזו בסיס עמוד מאבן ומצפון מוליך אליו מסדרון קצר (חדר C). ממערב ומצפון לחדר נבנו חדרים קטנים נוספים עם קירות משותפים (F ,E ,D ,B; איור 6).
שלב 1 העליון שימר את רוב שרידי השלב הקודם וכלל שינויים אדריכליים רבים. המסדרון שהוליך לחדר A נחסם והפך לחדר קטן. לחדר A נבנתה כניסה חדשה מדרום. חדר E הוגדל ובמרכזו הוצב בסיס עמוד מאבן עגולה. בחדר התגלו שני פיטסים שלמים מחרס מתכתי עומדים זה ליד זה ומשוקעים 0.4 מ' ברצפה (איור 7).
בריבועים E ו-F לא התגלו שרידים באתרם משכבה II (ב"ק 1ב), ומכאן שגבול היישוב מתקופת הב"ק 1ב עבר בין ריבוע A וריבועים E ו-F. השרידים מריבועים E ו-F מתוארכים לתקופת הב"ק 2 וצריכים להיות משויכים לשכבה I. האינטנסיביות של ההתיישבות מתקופת הב"ק 2 בריבועים E ו-F מצביעה על כך שהיישוב משכבה I נמשך ככל הנראה עוד מזרחה. 65 מ' ממזרח לריבועים E ו-F נחפרה בדיקה קטנה (ר' איור 1) שלא העלתה שרידים ארכיאולוגיים באתרם; לפיכך יש לחפש את הגבול החיצוני של היישוב משכבה I בשטח בין בדיקה זו לריבועים E ו-F.

 

שטח O
השטח מדרום לרחוב התאנים, בשוליים הדרומיים של האתר (איור 1) היה מכוסה שפכים עבים של פסולת מודרנית. עם הסרת שכבה זו באמצעים מכניים נחשפה שכבת אדמה חומה כהה שכיסתה את כל האתר. חדירות מודרניות רבות פגעו מאוד בשרידים הגבוהים. זוהו שלושה שלבי יישוב עיקריים.
שכבה III
משלב ההתיישבות הקדום נותר קיר עקלתוני על סלע האם לצד כמה משטחי אדמה מהודקת, כולם מתוארכים לתקופת הב"ק 1ב (איור 8). הקיר התגלה תחת קיר גדול משכבה I שניתן אולי לשחזרו כחלק ממבנה אובלי. שלושה מבנים דומים בני התקופה משכבה III נחפרו בעבר בשטח A, 30 מ' צפונה (איור 1).
שכבה II
המבנה האובלי של שכבה 3 יצא משימוש; על גבי הקירות והמשטחים של שכבה III נמצאו משטחי עפר כבוש. השרידים העיקריים של שכבה II  כוללים מבנה שהיה כנראה עגול (איורים 8, 9), ומתוארך גם הוא לתקופת הב"ק 1ב. כמות גדולה של לבנים שרופות שנמצאה בתוך המבנה מעידה על הרס בשרפה עזה. מבנים דומים לאלה של שכבה II התגלו בשטח F (ר' IAA Reports 18).

שכבה I
לא הובחנה המשכיות בין ההתיישבות של שכבה II, המתוארכת לתקופת הב"ק 1ב לזו של שכבה I המתוארכת לתקופת הב"ק 2. שרידי שכבה I נמצאו בתוך חומר חום כהה מתחת לפני השטח וכללו חומת ביצור גדול (3.0–3.5 מ' רוחב) שנחשף לאורך 21 מ' (איורים 10, 11). החומה, שהשתמרה לגובה נדבך אחד ונפגעה קשה מסחף וחדירות מודרניות, נבנתה משתי שורות מקבילות של אבני שדה בינוניות וליבה של אבנים סדוקות קטנות יותר. היא הוקמה על גבי השרידים הקודמים של שכבות II ו-III. במרכז החלק שנחשף נמצאו שתי שורות אבנים מקבילות שנראה כי הן מייצגות בנייה מחדש או תמיכה בחומה. מצפון לה נמצא שטח פתוח גדול, ככל הנראה רחוב ושרידים מקוטעים של כמה מבנים מקבילים. מדרום לחומה נחשפו בשלושה מקומות שרידים של שכבה הדוקה של אבנים קטנות שנטתה בשיפוע מן החומה. השכבה מונחת על אדמת אלוביום וסלע אם והיא אולי חלקלקה קונסטרוקטיבית שמטרתה לייצב את האדמה שמחוץ לשיפוע החומה ונמוך ממנה כנגד סחף.