מפולת אבנים (1)                                    

נחפר ריבוע (2.5 X 4.5 מ') ונחשפה בו מפולת אבנים.

 

ערמות סיקול (5-2, 7)

בחתכי בדיקה שנעשו בערמות הסיקול התקבלו מידותיהן:

ערמה קוטר (מ') גובה (מ')
2 7.5 0.5
3 3.5 0.4
4 5.5 0.65
5 7.2 0.6
7 12 1.3

בחלק הגבוה של ערמה 7 נבנתה גדר חקלאית (14 מ' אורך, 0.4 מ' גובה השתמרות) שהשתמרו ממנה שני נדבכים.

 

מגדל שדה (6)
נחפר מגדל שדה מרובע (3.1 מ' אורך צלע; איורים 2, 3) שנבנה על מחשוף סלע מורם מסביבתו. פתחו (0.9 מ' רוחב) בדופן הדרומית. נשתמרו שני נדבכים מקירות המעטפת (1.1-0.9 מ' גובה) שנבנו מאבני גוויל גדולות. ברצפת המגדל נחצבה תעלה (5.1 מ' אורך, 10 ס"מ רוחב, 5 ס"מ עומק) הנמשכת אל מחוצה לו. נמצאו שברי קנקנים הלניסטיים (איור 5: 2-1) המתוארכים לתקופה החשמונאית ושברי קנקן (איור 5: 3) ופך (איור 5: 4) המתוארכים למאה הא' לסה"נ. ברצפת המגדל נמצא שבר אבן עגול ודק, מעובד ומחורר בשלושה עיגולים ששימש פקק לקנקן או משקולת לנול (איור 5: 5).

 

דרך עתיקה (8)
נחשפה דרך עתיקה במדרון (3.5-2.5 מ' רוחב), תחומה בגדר עשויה מאבני גוויל שהושתתה על סלע האם (מטר אחד רוחב). לרוחב הדרך נערכו שני חתכי בדיקה (איור 4). בשניהם נמצאה הצטברות קרקע (0.4 מ' גובה).

 

מבנה (9)
נסקר מבנה בנוי מאבנים מסותתות (כ-4.5 × 4.5 מ'; 1.4 מ' גובה השתמרות).