נפתח ריבוע ונתגלו בו שרידי נדבך אחד של קיר שכיוונו צפון–דרום (W1) עשוי אבני כורכר ללא חומר מליטה. בקצהו הדרומי חותך את הקיר בור מודרני ואילו קצהו הצפוני ממשיך אל מעבר לחתך (איור 1).

אל חלקו הצפוני של הקיר, ניגשה ממערב תשתית רצפה (לוקוס 101) עשויה אבני כורכר קטנות צמודות היטב זו לזו. לצד תשתית רצפה 101 הונחו בשורה אבנים קטנות על צדן

(W2), אולי מיתקן שמהותו אינה ברורה. המיתקן והרצפה נפגעו מפעולות חפירה מודרניות. על גבי הרצפה בתוך המיתקן נתגלתה משקולת מאזניים עשויה עופרת (איור 2: 6). כמו כן נתגלו חרסים מן התקופה הביזנטית: קערה (איור 2: 1), קנקן שק (איור 2: 2), קנקן עזה (איור 2: 3), ידית קנקן (איור 2: 4) ומסמר ברזל (איור 2: 5).