מחצבות

בחלק הצפוני של השטח נחשפה מחצבה גדולה (15 מ' אורך, כ-6 מ' רוחב, 1.5-0.3 מ' עומק; איור 1) ששימשה לחציבת אבני גזית (כ-0.8X0.6 מ' גודל אבנים). השטח המרכזי נוצל לחציבה עד תום ובשוליים המזרחיים, הדרומיים והמערביים נחצבו מדרגות. ניכרים סימני האבנים שהוצאו וחריץ עמוק ששימש תעלת ניתוק. ייתכן שמשטח קטן בחלק הדרומי של המחצבה שימש חלק של גת טרם היות המחצבה, על פי קווי החציבה. מדרום למחצבה נמצאו סימנים לתחילת חציבה נוספת, שנמצאה כנראה לא מתאימה ולא נמשכה.

לאחר שיצאה משימוש, מולאה המחצבה בפסולת מחצבה ומעליה אדמה לשימוש לחקלאות (איור 2). לא נתגלו ממצאים שיכולים לתארך את המחצבה.

 

ספלולים

מדרום למחצבה, על סלע שטוח, נמצאו שני ספלולים גדולים זה ליד זה (0.54-0.46 מ' קוטר, 0.35-0.25 מ' עומק; איור 3). במרחק 2 מ' מהם לדרום נמצא ריכוז של כמה ספלולים באיכות ירודה (0.35-0.09 מ' קוטר) וגומה (74 מ"מ קוטר).