שכבה I
בחלק הצפוני של השטח (ריבועים 5, 6; איור 2) נחשף מפלס מטויח (לוקוסים 107, 108) הניגש לבור מים עמוק דמוי פעמון בעל פתח מרובע (לוקוס 103; 0.6 × 0.6 מ') מדופן אבנים. בכתפי הבור נקבעו צינורות חרס שהזרימו מי גשמים לתוכו (לוקוסים 102, 105). הבור לא נחפר בשלמותו. ממזרח לו נחשף קיר (W109) הבנוי מאבני גוויל קטנות, אפר וסיד שתחם כנראה מיתקן מטויח (לוקוס 110) שלא נחשף בשלמותו. במילויים מעל מפלס הטיח ובתוך המיתקן נמצאו שברי קערות (איור 3: 1, 8-4), סירי בישול (איור 3: 11-9), קנקנים (איור 3: 14-12), פכים (איור 3: 18-16) ושברי נרות מהתקופה העבאסית.

 

במזרח השטח (ריבועים 1, 2; איור 4) נחשף משטח מטויח (לוקוס 215), שניגש לשרידי קיר

(W214) הבנוי מאבני גזית ולבור מים (לוקוס 207; איור 5). פתח הבור נמצא חסום באבנים גדולות שמנעו חדירת סחף לבור. הבור דמוי פעמון ודופנותיו מטויחות. הוא לא נחפר בשל בעיות בטיחות. במילוי מעל המשטח המטויח נמצאו שברי פכים (איור 3: 21-19) וידיות פכים (איור 3: 22, 23) מן התקופה העבאסית.

 

ממערב לבור נחשפו שלושה קירות בנויים מאבני גוויל קטנות (ריבוע 3; W212 ,W211 ,W205; איור 6) שתחמו חדר. אל הקירות ניגשה רצפת טיח לבן ששרדה רק בחלקה, מעל גבי אדמה מהודקת (לוקוס 208). בהמשכו של קיר 211 הובחנה תעלת שוד. על רצפת החדר (לוקוס 208) נמצאו נרות מעוטרים המתוארכים לתקופה העבאסית (איור 7). חדר נוסף כולל את הקיר המטויח 205 ואת קיר 211, שיצר עמו פינה. אל קירות אלה ניגשה רצפת טיח לבן (לוקוס 216) שהשתמרה חלקית. ממערב לקיר 211 נחשפה רצפת טיח (לוקוס 218), שבתוכה היה שקוע קנקן בשימוש משני לניקוז מים (איורים 3: 15; 8). בקצה המערבי של השטח (ריבוע 4) נחשף משטח אדמה עם סימני שרפה ואבנים קטנות (לוקוס 219).


 

שכבה II
מתחת לרצפה 108 משכבה I נחשף קטע קיר שהונח על תשתית של שכבת חול ים (W113) ונבנה מאבני גוויל קטנות עם מילוי אבני גוויל בינוניות. דופנות הקיר טויחו בטיח לבן. ממזרחו נחשפו שרידי תשתית רצפה שניגשה אליו (לוקוס 116). במילוי מעל תשתית הרצפה נמצאו שברי קערות (איור 3: 2, 3) ושבר גוף אדום מעוטר לבן, כנראה פך, מהתקופה העבאסית (איור 3: 24).