ברצועה ברוחב 200 מ' נסקרו כעשרים אתרים, בהם שלוש גתות, שני בורות מים, שתי שומרות, שתי מערות, שני קברים חצובים ובור סיד אחד. השטח הנסקר כולל כמה אתרים ארכיאולוגיים מוכרים:

ח' אל-רוג'ום (נ"צ רי"ח 19922/62972; רי"י 14922/12972) חורבה גדולה מתקופה הברונזה הקדומה.

עין שמס (נ"צ רי"ח 19803/62781; רי"י 14803/12781) – חלקו הדרומי-מזרחי של תל בית שמש, ובו קברים חצובים.

תל בית שמש (נ"צ רי"ח 19753/62880; רי"י 14753/12880) – נסקר האזור המערבי למרגלות התל ואותרו שלושה קברים חצובים, חלק משדה קברים שרובו משתרע מחוץ לשטח הסקר.

גבעת סביון (נ"צ רי"ח 1975/6276; רי"י 1475/1276) – אתר מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה.

עינות דקלים (ח' אל-ג'ילג'יל; נ"צ רי"ח 19709/62717; רי"י 14709/12717) – חורבה גדולה הכוללת בית מעיין, מערות, בורות מים וממצא קרמי מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (ר' חדשות ארכיאולוגיות קח: 150-149).

עינות דקלים דרום (נ"צ רי"ח 1969/6262; רי"י 1469/1262) – שרידי קירות של בית מעיין ומצבור חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.

ח' ג'נבא א-תחתא (נ"צ רי"ח 1949/6217; רי"י 1449/1217) – חורבה גדולה, הכוללת שרידי מבנים, מערות קבורה, בורות מים וממצא קרמי מן התקופות הרומית והביזנטית (ר' חדשות ארכיאולוגיות קד: 105-103).