האמה (איור 2) נבנתה על גבעה על רכס הכורכר. דופנות התעלה (כמטר אחד גובה חיצוני, 0.65–0.80 מ' רוחב) נבנו מאבני כורכר לא רגולריות ואבני שדה קטנות מלוכדות בטיט. התעלה עצמה (לוקוס 12; 0.5 מ' רוחב עליון; 0.8 מ' עומק) היתה מצופה בטיח ומכוסה בחלקה בלוחות כורכר ואבן גיר (0.6–0.7 מ' אורך; איור 3). הצד החיצוני של האמה נבנה בצורה לא שווה וכוסה בחול (לוקוסים 10, 11). החפירה לא העלתה כל עדות לאמה קדומה יותר ולא נמצאו בה כלי חרס או ממצאים אחרים.

 

כ-30 מ' מצפון לשטח החפירה נוקו שני קטעים נוספים של האמה (10 מ' אורך כל אחד). דופנותיהם נבנו בצורת V וראשיהם כוסו חלקית בטיח.