בשטח A נחשפו שרידי מדרגת עיבוד חקלאית ולה קיר תמך (W1; אורך 6.5 מ'; איורים 4, 5) שנפגע בחלקו מכלי מכני (L103); הקיר בנוי מפן אחד של אבני גוויל גדולות, בכיוון צפון–דרום עם נטייה קלה למזרח, כנראה בהתאמה לקווי המדרון והשתמר לגובה ארבעה נדבכים על סלע האם. בסלע נראים סימני עבודת פילוס וחציבה שקדמו לבנייתו (L116 ,L113). סמוך לקיר ממערב ומעל סלע האם נחשפה שכבת אבני שדה קטנות ובינוניות וחרסים, בהם קערה (L108; איור 1:6) וקנקנים (איור 3:6, 4) מהתקופה ההלניסטית וקנקנים (L107; איור 9:6, 10) מהתקופה הרומית הקדומה. ממצא דומה התגלה באחד מבורות הבדיקה ובו סיר בישול מהתקופה הרומית הקדומה (L114; איור 7:6). ממזרח לקיר 1 התגלתה שכבת מילוי נוספת ובה אבני גוויל גדולות, כנראה מפולת מהקיר לאחר שיצא משימוש (לא בתוכנית) וחרסים, בהם קנקן מהתקופה ההלניסטית (איור 5:6) וקערות מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית (איור 12:6, 13). מתחת לשכבה זו התגלו חרסים נוספים, בהם קנקן מהתקופה ההלניסטית (איור 6:6) וקנקן מהתקופה הרומית הקדומה (איור 8:6). במילוי שמעל הקיר התגלו חרסים נוספים, בהם קנקן מהתקופה ההלניסטית (איור 2:6) ונר מהתקופה הרומית הקדומה (איור 11:6). במילוי זה נמצאו גם מטבעות מגוונים, בהם שני מטבעות חשמונאים (ר"ע 138361, 138365), מטבע של ארכילאוס (ר"ע 138362), מטבע של נציב תחת אוגוסטוס (8/9 לסה"נ; ר"ע 138366), מטבע של אגריפס הא' (41/2 לסה"נ; ר"ע 138358), מטבע אוטונומי (המאה הא' לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ; ר"ע 138368), שני מטבעות של קונסטנטיוס הב' (351–361 לסה"נ; ר"ע 138357, 138367) ומטבע של יוסטיניאנוס הא' (548–565 לסה"נ; ר"ע 138359).

 
בשטח B נחשפו שרידי מדרגת עיבוד חקלאית ולה קיר תמך (W3; אורך 8 מ'; איור 7) ששרד לגובה נדבך אחד ובנוי מאבני גוויל גדולות ובינוניות, בהתאמה לתנאים הטופוגרפיים. סמוך אליו ממערב ומעל הסלע הונחה שכבת אבני שדה קטנות ובינוניות ללא ממצא מתארך (L202).
במילויים שכיסו את השרידים התגלו חרסים למן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הממלוכית, בהם מזוגגים מהתקופה הממלוכית (לא צוירו). נוסף על אלה נמצאו מטבעות, בהם מטבע סלווקי, כנראה של אנטיוכוס הד' (173/2–168 לפסה"נ; ר"ע 138369), מטבע כנראה של הורדוס (ר"ע 138371) ומטבע של נציב תחת אוגוסטוס (5/6–10/11 לסה"נ; ר"ע 138370).