שטח A
נתגלה חלקו המזרחי של מבנה גדול מטיפוס 'בית חצר' (22 × 40 מ'; איור 1). תוכניתו אינה שלמה כיוון שחלקו המערבי נפגע והקירות נמשכים אל מחוץ לגבולות החפירה. מרבית הקירות בנויים מלבני בוץ ומיעוטם מאבנים, חלקם הגדול ללא יסודות ומיעוטם, בעיקר בחלק הדרומי, הושתת ישירות על סלע הכורכר. קירות האבן, שחלקם השתמר לגובה של כמעט מטר אחד (קיר W10; איור 2) נבנו מאבני שדה קטנות ובינוניות מכורכר (האבן המקומית) שלוכדו עם טיט כהה.

 

המבנה כלל שלושה או ארבעה אגפים שבכל אחד מהם כמה חדרים. האגף הרביעי, המערבי, אם היה, לא השתמר. האגפים בנויים סביב חצר, שבמרכזה שני חדרים שקירותיהם (W10-13; איור 3) בנויים מאבן וכן שני קטעי רצפות (לוקוסים 124, 133). נראה שחלק מהאבנים ששימשו לבנייה הן בשימוש משני. קירות החדרים המקיפים את החצר בנויים בדרך כלל מלבני בוץ שיובשו בשמש (0.6–1.0 מ' רוחב); הקיר המזרחי של המבנה (W15; איור 4) נחשף כמעט בשלמותו לאורך 40 מ'. האגף הדרומי כולל שני חדרים (לוקוסים 144, 146) וקטע רצפה (לוקוס 134) ובאגף המזרחי נתגלה קיר (W19) המקביל לקיר 15 וביניהם קיר נוסף

(W18) המרמז על קיומם של חדרים שקירותיהם לא השתמרו בגלל קרבת סלע הכורכר לפני השטח. באגף הצפוני נחשפו חלקית ארבעה או חמישה חדרים, שבשונה משני האגפים האחרים אינם מסודרים בשורות, וכן קטעי רצפות (לוקוסים 135, 152). רוחב הקירות באגף זה משתנה ומגיע בכמה מקומות למטר אחד. כל הרצפות שהוזכרו וקטע רצפה נוסף שנתגלה ממזרח לקיר 15 (לוקוס 164) עשויות חומר לבנים ונשתמר עליהן ממצא שכלל שברי כלי חרס, מטבעות ושברי כלי כתישה וטחינה מבזלת.
 

מדרום-מזרח למבנה נתגלו שני קירות לבנים (W31 ,W30) הבנויים באוריינטציה אחרת, ונראה כי הם תוספת מאוחרת למבנה. מצפון להם וממזרח לאגף המזרחי נחשף טבון עגול (לוקוס 175; 2 מ' קוטר), שאולי שימש תנור מרכזי לבישול או לאפייה.

 

שטח B
כ-30 מ' ממזרח לשטח A נחשפו שרידי מוקד (חומר לבנים שרוף) וסביבו קטעי קירות מלבני בוץ ושברי כלי חרס רבים. אלו הם כנראה שרידי מבנה נוסף, קטן יותר מהמבנה שנחשף בשטח A. ממערב לו נתגלה משטח משופע הבנוי מחומר לבנים ומושתת בחלקו הצפוני על צדפים.

 

שטח C
כשבעה מטרים ממערב למבנה בשטח A נחשפה גת שלה משטח דריכה מרובע (7.5 × 7.5 מ') שנחפר אל תוך הקרקע וטויח בכמה שכבות של טיט אפור עם צדפים, ועליו טיח הידראולי בהיר על תשתית חלוקים. ממערב נחשף בור האיגום, שחפירתו לא הושלמה.

 

שטח D
בחלק המזרחי של השטח נתגלתה גת (איור 5), הכוללת משטח דריכה (7 × 8 מ') ובור איגום מעוגל (3 מ' קוטר פנימי, 1.64 מ' עומק, 4.5 מ"ק) עם פינה אחת, שחלקו העליון בנוי אבני גוויל. בפינה נבנתה מדרגה, להקל את הירידה אל הבור. בתחתית הבור נחשפה גומת שיקוע עגולה. המשטח והבור נחפרו אל תוך אדמת החמרה וטויחו בטיח בהיר.