ריבוע 2 נפתח בצפון השטח והתגלה בו קטע ממסד של קיר שכיוונו צפון–דרום (W2; 4 מ' אורך; 0.5 מ' רוחב) הבנוי אבנים קטנות לא-רגולריות המלוכדות בטיח אפור (איור 1). בקטע קטן ממזרח לקיר נחשפו שרידי רצפת טיח אפור (לוקוס 112). הקיר תוארך לתקופה האסלאמית הקדומה על סמך החרסים שהתגלו בין אבניו (איור 4:2, 7, 8).

 

ריבוע 4. 30 מ' מדרום לריבוע 2, מתחת לפני השטח, נחשפה תעלה מודרנית אשר הובילה מים מבריכה ובאר מודרניים לפרדסים שהיו במקום בעבר. בתוך התעלה (לוקוס 101) נמצאו שפת קנקן מטיפוס עזה ושפת פך (איור 5:2, 6). בעומק של 0.5 מ' מתחת לתעלה נחשפו שני קירות היוצרים פינה של מבנה (W4 ,W3, איור 3). קיר 4 (0.6 מ' רוחב; 1.5 מ' אורך) בנוי אבני גיר מסותתות בפן החיצוני שלו ואבנים בעלות סיתות גס בפן הפנימי והשתמר לגובה נדבך אחד. רובו של קיר 3 היה בחתך; הוא השתמר לגובה שני נדבכים, התחתון עשוי אבני גוויל ששימשו מסד. ממערב לקיר 4 הובחן מפלס חיים של אדמה מהודקת (לוקוס 110) שעליה התגלו  שברי קנקנים מהתקופה הביזנטית (איור 1:2–3).

בבדיקות מחפרון שנעשו מצפון-מזרח לקירות הובחנו תעלה ורצפה מטויחות, אך בשל השטח המצומצם לא ניתן לקשור בינן לבין הקירות.