ריבוע A. בעומק של כ-0.9 מ' מתחת לפני השטח התגלה קטע מרצפה (כ-1 מ' אורך, כ-0.2 מ' עובי) עשויה מאבני כורכר במידות שונות. כן התגלו שברים אחדים של כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה (איור 1:1) ומעט עצמות בעלי חיים.
 
 
ריבוע B מרוחק כ-50 מ' ממזרח לריבוע A. נחשפו שתי שכבות בנייה (איור 2). לשכבה העליונה שייכים שרידי קיר (W1; אורך0.5 מ', רוחב כ-0.3 מ'), שנחשפו בעומק של כ-0.5 מ' מתחת לפני השטח. הקיר נבנה באבני כורכר במידות שונות, מסותתות סיתות גס, והשתמר לגובה נדבך אחד. המשכו של הקיר נראה בחתך המזרחי של הריבוע. לשכבה התחתונה שייכים רובד אפר (לוקוס 203; 0.2 מ' עובי), שנחשף מתחת למפלס הקיר, ובו שברי כלי חרס לא אינדיקטיביים, ומתחתיו רצפת טיח (לוקוס 204), המושתתת על אבנים קטנות. על סמך הממצא הקיראמי נראה שזמנן של שתי שכבות הבנייה התקופה האסלאמית הקדומה.
 
 
ריבוע C מרוחק כ-20 מ' ממזרח לריבוע B. נחשפו שרידי קיר (W2; אורך 1.35 מ'; איור 3) שנבנה משתי שורות של אבני כורכר מלבניות מסותתות וביניהן מילוי של אבני גוויל קטנות; הוא השתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. המשכו של הקיר נראה בחתך המזרחי של הריבוע. מדרום לקיר נחשפה שכבת אפר מעורבת בשברי כלי חרס (לוקוס 302), כנראה מפלס חיים. מתחת לשכבה 302 התגלו אבנים במידות שונות (לוקוס 303), כנראה תשתית לרצפה שלא השתמרה. בלוקוסים 302, 303 התגלה ממצא קיראמי רב מהמאות הי"ב-הי"ג לסה"נ (איור 7-2:1). ראויה לציון רגל קופסה עשויה טין מצופה גיר, מעוטרת בדגם גיאומטרי (איור 7:1). ממצא דומה התגלה בגבעת דני בעמק איילון (עתיקות 38:*133, איור 17:6). מצפון לקיר 2 נחשף מפלס חיים (לוקוס 304), הדומה לשכבה 302. מתחתיו נחשפו שרידי רצפת טיח (לוקוס 305) ומפולת אבנים בחתכים הצפוני והמערבי של הריבוע.
 
 
ריבוע D מרוחק כ-100 מ' מדרום-מזרח לריבוע C. נחשפו שרידי רצפת טיח (0.1 מ' עובי), המונחת על תשתית של אבני גוויל מכורכר. השתמרותה של הרצפה גרועה בשל פגיעת כלים מכניים.
 
 
ריבוע E מרוחק כ-8 מ' מדרום לריבוע D. בחתך המערבי של הריבוע נחשף בדל קיר, שממנו השתמרו שתי אבני כורכר בינוניות מסותתות סיתות גס.