נחשפו שני קירות ניצבים זה לזה (W2 ,W1) היוצרים שני מרחבים (לוקוסים 103, 107).

הקירות שהושתתו על סלע האם, נבנו מאבני גוויל (0.25 × 0.40 × 0.60 מ') שהונחו בשתי שורות והשתמרו לגובה שני נדבכים. אבני הפן המערבי בקיר 1 גדולות במיוחד. באבנים אחדות נחצבה מגרעת שלתוכה כנראה הותאם הסף. לא נמצאו רצפות. הקרקע שנחפרה לצד הקירות היתה אדמת סחף שצבעה חום כהה, אשר הכילה כמה אבני שדה קטנות, אבני בנייה ושברים רבים של כלי חרס. החרסים שנאספו מתוארכים ברובם לתקופה ההלניסטית וכללו נר אתי מן המאה הד' לפסה"נ ושברי גוף של קערות, סירי בישול וקנקנים. שברים אחדים מתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית, ובהם פך לחימום מים.