שכבה II

שרידי ההתיישבות כללו כמה שרידים אדריכליים שלא התחברו לכלל תוכנית ברורה, לצד רצפות ובורות השייכים להם. השריד הבולט ביותר היה קטע גדול של קיר מעוגל הבנוי מאבני כורכר גדולות שהונחו במאונך כך שבין השורות נוצרו מרווחים עמוקים שמולאו בשפכים. רווח ברצף הקיר מצביע אולי על פתח, אף כי לא זוהו חלקים אחרים מהבניין. מדרום-מערב לקיר נמצאה על גבי הרצפה כמות גדולה של מפולות שכללה כלי צור, כמה מהם נראים כיבוא מצרי.

 

שכבה I

שרידי ההתיישבות האחרונה מתקופת הברונזה הקדומה כללו בניין אובלי וכמה קירות לבנים מעוגלים, שתוכניתם אינה ברורה. כל השרידים נמצאו בזיקה למיתקני התכת נחושת. הבניין האובלי נחשף פחות מ-0.5 מ' מתחת לבסיס הדיונה שמעליו ונבנה מלבני בוץ שהשתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים (איור 2). הבניין, שהכניסה אליו בדרום-מערב, היה חדר רוחב שמחוץ לו הוצמד קיר קצר, המגן על הכניסה מדרום. בחלקו הצפוני התגלו שלושה קירות לבנים קצרים ניצבים להתעגלות הפנימית של האפסיס, המתווים שני חדרים קטנים ששימשו אולי לאחסון. מיתקן עגול קטן מדופן באבנים בקצה הצפוני ובור רדוד מלא בחומר לבנים בקצה הדרומי של הבניין, מצביעים אולי על מקומם של בסיסי עמודים שתמכו את הגג. בתוך הבניין ומחוץ לכניסה נמצאו מיתקני התכת נחושת, כגון גומות רדודות דמויות ספלים ברצפה, מדופנות בטין שרוף, שלתוכם אפשר היה להכניס כורית מתחת לפחם לוהט. בשלב מאוחר כלשהו נוסף משטח לבנים עגול למחצה בתוך המבנה, ליד הכניסה ומיתקן רבוע עשוי אבנים הוצמד מחוץ לאפסיס הדרומי.

 

בשטח פתוח מדרום למבנה נמצאה שכבת יישוב של אבנים קטנות וכמה מיתקנים להתכת נחושת. ריכוז של ארבעה מיתקנים כאלה יוחס לשני קטעים של קיר מעוגל שתוכניתו אינה ברורה (איור 3). עוד נמצאה קבורת תינוק מכוסה בשבר גדול של קנקן אגירה, שקועה מעט ברצפה (איור 4).

 

נערכו כמה בדיקות מצפון ומצפון-מזרח לשטח הנחפר שלא העלו שרידים בעלי משמעות. נראה כי החפירה הנוכחית נמצאת בשוליים של יישוב גדול שנחפר בשטחים F ו-J שמדרום.