על מדרגת סלע שעל המדרון הצפוני של נחל רפאים, כ-20 מ' מעל אפיק הנחל, נחשפה גת חצובה בסלע גיר קשה (איור 1). לגת משטח דריכה מחומש א-סימטרי (1; מידות מרביות: 2.5 x 2.5 מ'; אורך פאותיו: מערבית – 2.0 מ', צפונית – 2.5 מ', מזרחית – 1.8 מ', דרומית-מזרחית – 1.5 מ', דרומית-מערבית – 1.1 מ'; 0.15 מ' עומק). קרקעיתו משתפלת במתינות (כ-3.2% שיפוע ממוצע) כלפי דרום-מערב, אל עבר בור האיסוף. בפינה הדרומית-מערבית של משטח הדריכה חצוב בור שיקוע רבוע קטן (2; 0.35 x 0.50 מ', 0.15 מ' עומק). התירוש זרם דרך בור השיקוע אל בור האיסוף בתעלה רדודה ופתוחה (0.1 מ' עומק). בור האיסוף מלבני (3; 0.7 x 1.1 מ', 0.75 מ' עומק) וצמוד לפאה הדרומית-מערבית של משטח הדריכה. בפינה המערבית של קרקעית בור האיסוף חצוב בור שיקוע מרובע קטן (4; 0.3 x 0.3 מ', 0.15 מ' עומק).

 

סביב הפאות המערבית והצפונית של משטח הדריכה עובד הסלע והוחלק ליצירת מדף סלע שטוח (0.9 מ' רוחב במערב, 1.3-1.0 מ' בצפון), הגבוה בכ-0.15 מ' ממשטח הדריכה. במדף הסלע המערבי חצוב ספלול סגלגל (5; 0.25 x 0.40 מ', 0.17 מ' עומק).

 

כיסוי הקרקע מעל הגת היה מועט וללא כל ממצא אינדיקטיבי. על פי צורתה והיעדרם של טיח או פסיפס ניתן להציע כי תיארוכה קודם לתקופה הביזנטית.