שכבה 1

כוללת רצפת גיר כתוש (לוקוס 312), שממנה השתמר קטע קטן בלבד מצפון לעמוד. היא נפגעה בזמן בניית העמוד. מתחת לרצפה התגלה ממצא קיראמי מהמחצית השנייה של המאה הח' ומתחילת המאה הט' לסה"נ (איור 14:2). במערב הריבוע נחשפה תעלה בנויה באבנים מסותתות ומכוסה בלוחות אבן, שממנה השתמר קטע קטן בלבד (לוקוסים 130, 206; 0.5 × 1.0 מ'). גם היא נפגעה בזמן בניית העמוד. בתעלה התגלו שני נרות (איור 15:2, 16) ושברי כלי חרס משלהי המאה הח' וראשית המאה הט' לסה"נ. מתחת לעמוד התגלה מילוי (לוקוסים 127, 207) של אדמה אפורה ושברי כלי חרס רבים מסוף המאה הח' ותחילת המאה הט' לסה"נ (איור 1:2, 2, 5, 13).

 

בשכבה 2

נבנה העמוד (0.7 × 1.0 מ', 3 מ' גובה) בבנייה יבשה באבנים מוארכות, שחלקן סותת באופן חלקי. אל העמוד ניגשת מדרום רצפת טיח אפור (לוקוס 307; 0.3 מ' עובי), הגבוהה כדי 0.5 מ' מרצפה 312. על רצפה 307 התגלה ממצא קיראמי מסוף המאה הח' ומהמחצית הראשונה של המאה הט' לסה"נ (איור 8:2, 9, 12), ובו נר שלם (איור 17:2), וכן אגן מאבן בזלת (איור 18:2). מתחת לרצפה התגלה ממצא קיראמי שזמנו דומה. לשכבה זו שייכת רצפה נוספת (לוקוס 125), שקטעים ממנה התגלו בצפון הריבוע ובדרומו, עשויה טיח אפור בהיר שמעורבים בו חצצים לבנים (כ-5 ס"מ עובי). היא גבוהה כדי 0.8 מ' מרצפה 307 וניגשת אל העמוד מדרום. בצד מזרח נתחמת הרצפה בקיר אבן נמוך (0.4 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה; W10), שטויח באותו טיח. בצד מערב נתחמת הרצפה בתעלת שוד של קיר (לוקוס 122). אפשר שהרצפה ושני הקירות היו חלק ממיתקן מטויח. מתחת לרצפה 125 התגלה ממצא קיראמי מהמחצית הראשונה של המאה הט' לסה"נ (איור 3:2, 10, 11). מתחת לתעלת השוד התגלה ממצא קיראמי שזמנו דומה (איור 4:2, 6, 7).

 

בשכבה 3

נערכו תיקונים בבניית העמוד והתגלו שתי רצפות הניגשות אליו (לוקוסים 104, 105). ראש העמוד הורחב והוגבה בבנייה של אבני גוויל גדולות שחוזקו במלט אפור ואבנים קטנות. נראה שראש העמוד הורחב כדי שהוא ישמש כמסד למבנה שנבנה מעליו. רצפה 104 עשויה מטיח אפור, שהונח על תשתית של חלוקי נחל ואבני גוויל; היא ניגשת לעמוד מכל צדיו. מעל הרצפה ומתחתיה התגלה ממצא קיראמי מהמחצית השנייה של המאה הט' ומהמאה הי' לסה"נ (איור 3-1:3, 6, 7, 14-10). כן התגלה מעל הרצפה כלי אבן (איור 15:3). רצפה 105 עשויה טיח אפור וניגשת אל העמוד מדרום; קטע ממנה התגלה גם בצד מזרח. היא נבנתה מעל רצפה 104 ומבטלת אותה. מעל רצפה 105 התגלה ממצא קיראמי מהמאות הי"א-הי"ב לסה"נ (איור 5:3, 9). במזרחו של הריבוע התגלה משטח מעוגל של אבני גוויל בינוניות (לוקוס 109), שנבנה מעל רצפה 105; אפשר שזהו חלק מבור ביוב. מעל המשטח התגלו שברי כלי חרס שהמאוחרים בהם מתוארכים למאות הי"א-הי"ב לסה"נ (איור 4:3, 8). מצפון למשטח נסמך אליו מסד של קיר (0.5 מ' רוחב; W1), שנבנה באבנים מסותתות והשתמר לגובה נדבך אחד.