קטע רחוב וקיר. צמוד לתעלה 30120 מצפון נחשף קטע רחוב שכיוונו מזרח–מערב (רחוב 1; 30415L). הרחוב נבנה משכבה של אדמה חרסיתית מהודקת, מעורבת בשברי כלי חרס, שהונחה על גבי אדמה חולית צהבהבה. הוא עבר כמה תיקונים בזמן השימוש בו; בכל שלב תיקונים הונחה לאורכו תשתית חולית חדשה ומעליה — מפלס רחוב חדש. מצפון-מערב לתעלת העודפים 30275 נחשף קטע קיר (30392W; כ-6.4 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב), שנבנה בציר דרום-מערב–צפון-מזרח.
 
שכבה VIII — שלהי התקופה הביזנטית–התקופה האומיית
בשכבה זו המשיך אזור התעשייה להתקיים, ובו המשיכו ושימשו רחוב 1, תעלת ניקוז 30120 ומבנה C, וכן נוסדו שני מבנים חדשים (D, E).
 
מבנה D. בצפון השטח, מצפון לרחוב 1, התגלו שרידי מבנה ארוך שנבנה בציר דרום-מזרח–צפון-מערב (איור 7). המבנה שימש מחסן והיה חלק מאזור התעשייה. הקירות שתחמו את המבנה מצפון (30550W), ממערב (30515W) וממזרח (42020W) נחשפו במלואם. כן נחשף הקטע המערבי של הקיר הדרומי (30514W), שהמשכו למזרח נמצא ברובו בתעלת שוד (42023L). חלקו המזרחי של הקיר הדרומי נבנה ככל הנראה מעל לקצה הצפוני של תעלת עודפים 30275. בפינות הדרומית-מערבית והצפונית-מערבית של המבנה שולבו אבנים גדולות, הבולטות מהמבנה לכיוון מערב.
במבנה נחשפו שרידים של תשעה מסדי אומנות (0.45 × 0.45 מ' גודל ממוצע), הסדורים בטור שכיוונו מזרח–מערב. המסדים הותקנו במרחק של כ-4 מ' מהקיר הצפוני של המבנה ובמרחק זהה מקירו הדרומי. על שלושה מהמסדים שבחלקו המזרחי של המבנה השתמר נדבך יחיד של אומנה, הבנוי משתיים–שלוש אבני גזית מלבניות (0.20 × 0.45 מ' כל אבן) שמונחות על צדן הצר, האחת ליד השנייה.
צמוד לפן החיצוני של הקיר המערבי נמצאו שרידי מתקן מלבני (30516L; 0.65 × 2.60 מ'), ששימש אולי תשתית לשוקת.
 
מבנה E. נחשף מבנה מלבני (כ-6.2 × 12.0 מ'; איור 8), שנבנה בכיוון כללי צפון–דרום. גם מבנה זה שימש מחסן באזור התעשייה. לאורך הציר המרכזי של המבנה השתמרו חמישה מסדי אומנות מרובעים. אל קירו המערבי של המבנה (30240W) ניגשת ממערב תשתית רצפה (30354L) עשויה אדמה מהודקת מעורבת בחומר גירני לבן ובו שברי צדפים. צמוד לקיר הדרומי של המבנה (30487W) מדרום נבנה מתקן מעוגל (42007L) מאבני קירטון מלבניות (0.07 × 0.22 × 0.45 מ').
 
שכבה VII — התקופה האומיית
בשכבה זו המשיך אזור התעשייה להתקיים, ובו הוסיפו ושימשו רחוב 1, תעלת ניקוז 30120 ומבנים C ו-E. פתחו המערבי של מבנה D, שנקבע בקיר המערבי של המבנה (30515W), נחסם באומנה בנויה רחבה; אופן השימוש במבנה בשלב זה אינו ברור. מבנה E הורחב בשלב זה לכיוון דרום ובשטחו נערכו שינויים ותוספות. לאורך הפן החיצוני של הקיר המערבי של המבנה (30240W) נחשפה רולקה עשויה מאבני שדה קטנות וטיח לבן, שהוחלק בפניו החיצוניים. מדרום-מערב למבנה, בהמשך לקירו המערבי, נבנה קיר (כ-10 מ' אורך) שכיוונו צפון–דרום. לאורך קיר זה נבנו שני זוגות של אומנות (42054L ו-42055L מצפון, 42052L ו-42053L מדרום), שהותקנו משני צדדיו של הקיר. אומנה נוספת (42056L), שהשתמרותה ירודה, נחשפה בפן המערבי של הקיר. סביר להניח שבמקביל לאומנה זו, בפן המזרחי של הקיר, נבנתה אומנה נוספת, שנותרה מחוץ לשטח החפירה.
 
שכבה VI — התקופה העבאסית
בשלב זה פסק השימוש במבנה D. בשטח המבנה זוהו תעלות ובורות שוד קדומים. בחלקו הצפוני-מערבי של המבנה, בפינת קירות 30515 ו-30550, נחשף בור אשפה (30584L), ובו רובד עבה של חומר לבנים כתום, ככל הנראה חומר מכבשן. מתחת לחומר הלבנים נמצאה מפולת של אבני שדה קטנות (30742L).
מבנים C ו-E יצאו בשלב זה מכלל שימוש, והפעילות באזור התעשייה פסקה. על שרידיהם של מבנים C ו-E נחשפו שרידים מקוטעים של מבנה שמתארו אינו ברור (נדב-זיו ואחרים תשפ"ד: איור 12).
 
מתקן ללא הקשר סטרטיגרפי
בקצה הצפוני של השטח התגלה תנור חרס (30676L; 0.5 × 1.0 מ', כ-0.15 מ' גובה השתמרות), הכולל שני חלקים סגלגלים ניצבים זה לזה. תנורים דומים נחשפו בשטחי חפירה אחרים סמוך לתל יבנה (נדב-זיו ואחרים תשפ"ג: איור 12), והם תוארכו לתקופה העבאסית.
 
שטח 2G (איור 9)
שכבות XVII ו-XII — תקופות הברזל והרומית הקדומה (?)
ברחבי השטח נחשפו 13 קברים; זמנם אינו ידוע, אך מבחינה סטרטיגרפית ייתכן שחלקם מתוארכים לתקופת הברזל או לתקופה הרומית הקדומה. שניים מהקברים (31433L, 31587L) נחצבו בסלע כורכר ונמצאו מכוסים באבנים מרובעות. יתר הקברים הם קברי שוחה, שנחפרו בשכבת חול אדומה כהה. הקברים נחשפו ותועדו באופן בסיסי בלבד ולא נחפרו; הם כוסו לאחר חשיפתם.
 
שכבה X — התקופה הביזנטית הקדומה
שכבה זו נחשפה רק בקצה הדרומי של השטח; היא קשורה אל השרידים שנמצאו בשטח 3G. נחשפו קטעים מרצפה (31586L, 31643L) עשויה מגושי גיר לבן כתוש. הרצפה הונחה על גבי מילוי של אדמה גסה אדומה כהה (31588L), שהושתת על סלע האם. ניכר שהרצפה הייתה חלק מרחבה פתוחה.
 
שכבה IX — התקופה הביזנטית המאוחרת
לשכבה זו שייכים עיקר השרידים האדריכליים שנתגלו בשטח. דומה שגם שטח זה, בדומה לשטח 1G, היה חלק מאזור תעשייה נרחב, שהמשכו נחשף בשטח C. במרכז השטח נחשף מבנה גתות כפול הבנוי בציר מזרח–מערב, ובו שתי גתות מורכבות הזהות בתכניתן (גתות 5, 6). סמוך למבנה הגתות, מדרום וממזרח לו, נחשפו שלושה מבני אומנות ששימשו כנראה כמחסנים: מבנה F, שכיוונו הכללי מזרח–מערב הניגש למבנה הגתות מדרום (המשכו המזרחי נחשף בשטח 8G), ומבנים G ו-H, שכיוונם הכללי צפון–דרום והם הושתתו על אדמה חולית ועל סלע כורכר. בצפון השטח נחשף מבנה נוסף (B; המבנה הצפוני, להלן), שמדרום לו השתרעה רחבה פתוחה. הבנייה בשכבה זו מלמדת על תכנון מוקדם ועל ייצור יין בקנה מידה גדול.
 
גתות 5 ו-6 (איורים 10, 11). שתי הגתות זהות בבנייתן ולהן תכנית מראה; הן נבנו יחד באותו המועד לאחר תכנון כל המכלול. שתי הגתות יתוארו להלן יחדיו; בציון מספרי הלוקוסים והמידות בסוגריים יצוינו תחילה אלה של גת 5 ולאחריהם אלה של גת 6. השתמרותה של גת 6 טובה מזו של גת 5. כל אחת מהגתות כוללת משטח דריכה שרוצף בפסיפס תעשייתי לבן (31216L, 31215L; 42.5 מ"ר) ושני בורות איגום מתומנים (31412L, 31414L; 31408L, 31409L; 2.2 × 2.2 מ'), וביניהם בור סינון סגלגל (31413L, 31341L; 1.3 × 3.0 מ', 0.7 מ' עומק).
במרכזם של משטחי הדריכה עמדו במקור בסיסים של מכבשי בורג, אך אלה נשדדו; עדויות לכך הם בורות שוד עגולים (כ-3.5 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק), שהתגלו במרכז משטחי הדריכה של שתי הגתות. בורות השוד תוארכו לתקופה האסלאמית הקדומה על פי חרסים שנמצאו בתוכם. בקיר הצפוני של כל אחד ממשטחי הדריכה הותקן מרזב אבן, שחיבר את המשטח אל בור הסינון הסגלגל שמצפון לו; המרזב השתמר רק בגת 6, אך מיקומו זוהה גם בגת 5.
בורות האיגום והסינון של הגתות טויחו בטיח ורוצפו בפסיפס; הם חוברו בצינורות עופרת. בקרקעית של כל אחד מארבעת בורות האיגום התגלה בור שיקוע עגול (0.8 מ' קוטר), ובקרקעית של כל אחד משני בורות השיקוע הסגלגלים התגלתה גומת שיקוע (0.35 מ' קוטר). צמוד לשפות של בורות האיגום, מצפון להם וברצפת המשטח שבו הם בנויים, שולבו מתקני שיש קטנים דמויי מרזב (איור 12), ששימשו כנראה מעמד לקנקני עזה. בין בור האיגום המזרחי של גת 5 לבור האיגום המערבי של גת 6 התגלה משטח עבודה משותף מרוצף פסיפס (31102L; 3 × 3 מ'). בקיר הצפוני של מבנה הגתות, מצפון לכל אחד מבורות האיגום, התגלו ארבעה פתחים. אל פתחים אלה ירדו מצפון מדרגות, שרובן לא השתמרו. בפתחים השתמר רק סף מונומנטלי אחד (2.7 מ' אורך) — בפתח שמצפון לבור האיגום המזרחי של גת 5. מדרום לבור האיגום המערבי בגת 5 ולבור האיגום המזרחי בגת 6 נחשפו שני צמדים של גומחות חצי עגולות (0.8 מ' קוטר; נדב-זיו, הדד וזליגמן 2023: איור 8), הפתוחות לכיוון צפון. בשתי הגומחות שבגת 5 השתמרו רק הנדבכים התחתונים. השתמרותן של הגומחות בגת 6 טובה יותר, הן מטויחות וניכר שהיו קמורות.
מסביב לכל אחד ממשטחי הדריכה של הגתות התגלו תאים וגומחות בנויים שהשתמרותם חלקית. מדרום וממערב למשטח הדריכה של גת 5 התגלו ארבעה תאי תסיסה קמורים (2.3 × 4.0 מ'), שהשתמרותם ירודה. מדרום וממזרח למשטח הדריכה של גת 6 התגלו ארבעה תאי תסיסה נוספים, שהשתמרותם טובה והם דומים בבנייתם ובתכניתם. כל התאים משופעים לעבר משטח הדריכה ומרוצפים בפסיפס לבן תעשייתי. דופנות התאים טויחו בכמה שכבות של טיח הידראולי. ברצפה של כל תא תסיסה שולבה אבן שיש רבועה (0.25 × 0.25 מ'), שעליה זלג נוזל ממשטח עליון, אשר היה בנוי במקור מעל לתקרה המקומרת של התא. בדופן המפרידה בין כל תא לבין משטח הדריכה נקבע חלון; בתחתית דופן זו, בגובה של משטח הדריכה, התגלה חור ניקוז ובתוכו צינור עופרת, שהוביל את הנוזל מהתא אל עבר משטח הדריכה. ממזרח למשטח הדריכה של גת 5 וממערב למשטח הדריכה של גת 6 התגלתה במה מלבנית בנויה מאבני גזית ועליה ארבע גומחות קמורות דמויות צדפות (איורים 13, 14), הצמודות זו לזו בגבן. הגומחות נבנו מאבנים קטנות, שלוכדו בטיח אפור גס מעורב בצדפים. תקרתן נבנתה מתלכיד (סטוקו) של אבני שדה קטנות, טיח אפור וצדפים מרוסקים, היא עוצבה כצדפה מתולמת וטויחה בחלקה הפנימי. רצפת הגומחות נבנתה מאבני גזית מלבניות מסותתות, שהונחו בשיפוע קל לכיוון משטח הדריכה. בחלק הפנימי של כל גומחה, מעל לרצפת האבן, נקבע פתח שחיבר את ארבע הגומחות.
 
מבנה F. צמוד למבנה הגתות מדרום נחשף חלק מבית אומנות (6.5 × 10.0 מ'; איור 15) שכיוונו מזרח–מערב. חלקו המערבי של המבנה, שבו בסיסי אומנות נוספים, נחשף בשטחים 3G ו-8G. קירו הצפוני של המבנה היה גם קיר התמך הדרומי של מבנה הגתות; הוא נשדד ונחשפה תעלת השוד שלו (31321W). מהקיר המזרחי (31618W) ומהקיר הדרומי (31649W) של המבנה נחשפו רק תעלות שוד. במרכז המבנה נחשפו ארבעה בסיסי אומנות (32125L, 32126L, 31529L, 31530L; 0.55 × 0.80 × 0.80 מ'), שנבנו מאבנים קטנות שלוכדו בטיח אפור גס וטויחו בכל צדיהם. הבסיסים ניצבו בשורה, במרחק 2.6–2.7 מ' זה מזה. בסיסים נוספים שנחשפו בשטחים 3G ו-8G ממשיכים ממערב את שורת האומנות של המבנה. רצפת המבנה לא השתמרה.
 
מבנה G. צמוד לגת 6 ממזרח נחשפו שרידים דלים של מבנה אורך (7.5 × 10.5 מ'), הבנוי בציר צפון–דרום. נחשפו שניים מקירות המבנה, שתחמו אותו ממזרח וממערב (31607W, 31618W). הקירות הצפוני והדרומי של המבנה לא השתמרו, אך ייתכן שקירו הדרומי היה המשכו למזרח של הקיר הדרומי של מבנה F (31649W). במרכז המבנה נחשפו שני בסיסי אומנות, שהשתמרותם ירודה (31532L, 31563L).
 
מבנה H. צמוד למבנה F מדרום נחשף מבנה אורך (4.5 × 7.0 מ') הבנוי בציר צפון–דרום. חלקו הדרומי של המבנה נשדד. מהקירות המזרחי (31616W) והמערבי (31609W) של המבנה נותרו תעלות שוד בלבד. במבנה נמצאו שתי אומנות (31534L, 31544L).
 
המבנה הצפוני (B). במבנה (6 × 12 מ') נחשפו שלושה חדרים. במערב המבנה נמצא חדר גדול (6 × 8 מ'), ובו נחשף קטע מרצפת פסיפס תעשייתי (31123L, 31141L). השתמרותה של הרצפה חלקית והיא נחשפה בגבהים שונים, אולי כתוצאה מרעידת אדמה. בחלקו המזרחי של המבנה נחשפו שני חדרים, צפוני ודרומי (כ-3.0 × 3.5 מ' כל אחד), ובהם נמצאו רצפות פסיפס (30888L ו-31075L, בהתאמה).
מדרום למבנה הצפוני נחשפו קטעי רצפות מחומר מליטה וטיט מהודק (31124L, 31162L, 31163L, 31171L, 31212L; 9.5 × 10.0 מ'). קטעי הרצפות שייכים לרחבה פתוחה, שהושתתה על חול בהיר וסלע כורכר (31142L). מדרום לרחבה זו, צמוד למבנה הגתות ממערב, התגלו גרם מדרגות (31369L) וממערב לו רחבה פתוחה נוספת (31387L; 2.5 × 10.0 מ'). ייתכן ששתי הרחבות שימשו אזורי פעילות פתוחים.
 
שכבה VII — התקופה האומיית
בשלב זה יצא מבנה הגתות מכלל שימוש ובשטחו נערכו שינויים. שטח הגתות צומצם וחלק ממרכיביהן נסתמו. במבנה הצפוני נבנו קירות חלוקה ואומנות.
בדרום מבנה F, במפלס הזהה למפלס של בסיסי האומנות, נחשף קטע תעלה (31531L; 15.5 מ' אורך) שכיוונה מערב–מזרח. בתעלה הותקן צינור חרס, שהוקף באבנים קטנות שלוכדו בטיח אפור גס מעורב בצדפים. התעלה משולבת בפן הצפוני של תעלת השוד של הקיר הדרומי של המבנה משכבה IX (31649W). במזרח מתחברת התעלה אל תעלה נוספת (31631L), הזהה לה בבנייתה, שכיוונה צפון-מזרח–דרום-מערב; היא ממשיכה לכיוון צפון-מזרח, חותכת את קיר 31607 וממשיכה אל מחוץ לשטח החפירה.
מדרום למבנה F נחשפו שלושה קירות (31548W, 31549W, 31583W), המתוארכים אולי לתקופה האומיית.
 
מבנה הגתות. בגת 5 מולאו בורות האיגום באדמה ויצאו מכלל שימוש. בור האיגום המערבי 31414 הוסב לשמש כבור אשפה, ונמצאו בו שברים של קנקני עזה (31388L). מעל למילוי הבור הונח ריצוף של אבנים גדולות ומסותתות למחצה (0.3 × 0.5 מ'). מעל לבור האיגום המזרחי (31412L) הונחו אבני גוויל בינוניות וגדולות, ומעל לבור הסינון (31413L) נבנה ריצוף של לוחות אבן גדולים (31357L). צינורות העופרת שקישרו בין בור הסינון לבורות האיגום נסתמו בשני צדיהם בחומר מליטה ויצאו מכלל שימוש. המרזב שקישר בין בור הסינון למשטח הדריכה נסתם באדמה ובאבני גוויל וגזית קטנות ובינוניות ויצא אף הוא מכלל שימוש. נראה שהבנייה בגת בשלב זה נועדה לפלס את רצפת הפסיפס שמסביב לבורות האיגום.
ממערב לגת 5 נחשף נדבך יחיד של מתקן או חדר רבוע (31370L; 2.0 × 2.5 מ'), שחדר אל תוך מפלס של תשתית קדומה. אבני הבנייה של המתקן סותתו בצד אחד בלבד, והונחו כך שצדן המסותת פנה אל פנים המתקן. למתקן שתי רצפות: קדומה העשויה מלוחות של אבני גזית (31385L), ומאוחרת העשויה מאדמה מהודקת בחומרי מליטה (31384L). בקיר המזרחי של המתקן שולבה תעלה (31378L) הבנויה משתי שורות של אבנים קטנות, וביניהן שברי לוחות מאבן ושיש בשימוש משני. לא זוהו שרידי טיח על קירות התעלה ורצפתה. במזרח מסתיימת התעלה בגרם מדרגות 31369 משכבה IX. התעלה משופעת ממזרח למערב, מגרם המדרגות אל המתקן. שימושו של המתקן נותר לא ברור.
בגת 6 יצאו שני בורות האיגום מכלל שימוש ובתוכם הונחו מילויים מכוונים, שמעליהם נבנו קירות ומתקנים. בין שני בורות האיגום נבנה חדר מלבני קטן (1.7 × 2.7 מ'). צמוד לקיר המערבי של החדר ממערב נחשף מתקן חצי עגול (31297L; 0.7 מ' קוטר), שיסודותיו נבנו בתוך בור האיגום המערבי 31409. הפתחים של תאי התסיסה שממזרח לגת 6 (31021L, 31126L) נחסמו באבני גוויל וגזית בינוניות. בקיר הצפוני של תא תסיסה 31021 נפרץ פתח (0.6 × 1.1 מ'), שחיבר בין התא לבין המערבית שבצמד הגומחות שמדרום לבור האיגום של הגת.
צמוד לקיר המזרחי של גת 6 (31244W) ממזרח נבנה מתקן חצי עגול (31224L; 1.5 מ' קוטר), שהושתת על סלע כורכר ואדמת חול אדומה והשתמר לגובה 15 נדבכים (כ-1.3 מ'). מעל לרצפת המתקן (31393L) נמצאו שברי כלי חרס, בעיקר כלי בישול, שתוארכו לתקופות הביזנטית–האומיית. בחלקו העליון של המתקן נמצא שלד של בעל חיים קטן בארטיקולציה, ככל הנראה קבורת חתול.
 
המבנה הצפוני. החדר המערבי של המבנה חולק לשלושה מרחבים. בחדר הצפוני נבנו שלוש אומנות, שהונחו על רצפת הפסיפס מהשלב המקורי של המבנה (31141L). מעל לרצפת הפסיפס ולצד קירות החדר נחפרו הצטברויות של אדמה חומה, ובהן מעט אבני שדה קטנות ושברי כלי חרס, בעיקר קנקני אגירה מטיפוס עזה, שתוארכו לתקופות הביזנטית המאוחרת–האומיית.
 
שכבה VI — התקופה העבאסית
השלב הקדום (שלב VIב'). ברוב שטחו של מבנה הגתות — מעל לחלקים מגת 5 ומעל למשטח הדריכה ומתחם הבורות של גת 6 — הונחו מילויים עבים של אדמה אפורה (0.7 מ' עובי ממוצע), ובהם שברים של סורגי שיש ושברי טיח ולבנים צרופות מפסולת כבשנים. המילויים נועדו לפלס את שטח הגתות ולהתאימו לגובה של רצפת האבן שבגומחות דמויות הצדפות של הגתות. מעל למילויים נבנו קירות, שהתייחסו לשרידים האדריכליים מהשכבות הקדומות ונבנו באותה אוריינטציה. בפתחיהן של הגומחות דמויות הצדפות נבנו קירות (איור 16). בשטח הגומחה הצפונית (31015L, 31133L) נחשפה הצטברות של אדמה חומה כהה ובה שברי כלי חרס, בעיקר קנקני אגירה. מעל לתוואי הקיר הצפוני של משטח הדריכה בגת 6 נחשף קיר מאוחר (31032W; 5 מ' אורך, 0.55 מ' רוחב; איור 16), שנבנה מאבני גזית והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים (1 מ'). בין קיר זה לבין הקירות שהותקנו בפתחי הגומחות דמויות הצדפות שבמערב הגת נחשפה רצפה מאבנים מהוקצעות למחצה (31173L).
המבנה הצפוני המשיך לשמש בשלב זה, ושלוש האומנות שבחדרו הצפוני חוברו לכדי קיר מחיצה אחד (31046W). בחדר הצפוני-מערבי של המבנה הושתת מילוי אדמה מכוון (כ-0.5 מ' עובי).
 
השלב המאוחר (שלב VIא'). ארבעת התאים ההיקפיים של גת 5 וקיר התמך הדרומי של מבנה הגתות (31321W) נהרסו ונשדדו. בצפון משטח הדריכה של גת 5 נחשף מילוי אדמה, שמעליו התגלו שרידים של כבשן סיד חצי עגול (31063L; כ-4 מ' קוטר). לצד הכבשן נמצאו אבני שיש וכן ריכוז של אבני גיר, כפי הנראה אבני הקירות של תאי התסיסה בגת 5, שנשדדו ושימשו חומר גלם לכבשן.