שטח החפירה מרוחק כ-600 מ' מצפון לתל אשתורי (איור 1). בחפירה שנערכה בעבר לקראת הקמת שתי בריכות האידוי הראשונות, מדרום-מזרח לחפירה, נחשפו שרידי מבנה שזמנו למן תקופת הברזל ועד סוף התקופה ההלניסטית, שרידי מצד מהתקופה הרומית המאוחרת ושני מבנים סמוכים זה לזה מן התקופה הביזנטית (אטרש 2009, איור 1: 5218-A).
בחפירה הנוכחית (30 מ"ר; איור 2) נחשפו קיר ורצפה המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה (המאה הב' לסה"נ) לכל המאוחר.
 
נחשף קיר איתן (2W; 7.05 מ' אורך חשיפה, 0.50–0.85 מ' רוחב, 0.47 מ' גובה השתמרות; איורים 3, 4) שנבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח, ממנו השתמר נדבך אחד בלבד. הקיר נבנה מאבני בזלת גדולות ומהוקצעות, בשיטת ראשים ופתינים. בליבת הקיר ובין אבני הבנייה הונחו אבני גוויל קטנות ועפר. מתחת ומעל לנדבך הקיר התגלו אבנים קטנות שנועדו לפלס את נדבכי הבנייה (איור 5); אלה התחתונות היו חלק מיסוד רחב (3L, 5L, 6L; 8.3 מ' אורך), שנבנה מאבני גוויל, גיר ובזלת בינוניות וקטנות. יסוד הקיר הושתת על אדמה רכה ונקייה מחרסים (4L, 8L). בצד דרום-מזרח של קיר 2 השתמר היסוד בלבד (7L; איור 6), הנמשך אל מחוץ לגבולות החפירה. נראה כי אבני הנדבך החסרות נשדדו.
בפינה הצפונית-מערבית של החפירה נחשפה רצפת אדמה מהודקת (9L; איור 7), אשר ניגשה לקיר 2 מצפון-מזרח. ברצפה שולבו חצץ בזלת ואבנים קטנות.
בבדיקה שנערכה באמצעות כלי מכני כבד לאחר סיום החפירה מצפון-מערב לה נחשפו שרידי קיר נוסף, הניצב כנראה לקיר 2 ובנוי בשיטה דומה (איור 8). הקיר לא תועד כראוי.
ממצא כלי החרס מהחפירה מועט וכולל בעיקר שברים קטנים, ובהם קערה מהתקופה ההלניסטית המאוחרת (המאה הב' לפסה"נ; איור 1:9) וסיר בישול מהתקופה הרומית הקדומה (איור 2:9), שנמצאו בלוקוס מעורב (3L), ומכסה של קדרת בישול (איור 3:9) וקנקנים (איור 4:9, 5), המתוארכים לתקופה הרומית (עד למאה הב' לסה"נ). המכסה והקנקנים נמצאו מעל רצפה 9 ומעידים שסוף השימוש במבנה היה לכל המאוחר במאה הב' לסה"נ.  
 
בחפירה ובבדיקה שלאחריה נחשף חלק ממבנה איתן, שלו רצפת אדמה מהודקת. המבנה, המתוארך לתקופה הרומית הקדומה ועד למאה הב' לסה"נ, משלים פער ברצף היישובי במקום שהחל בתקופת הברזל ונמשך עד לסוף התקופה הביזנטית. בניגוד למבנים אחרים שנחשפו במקום, שיסודותיהם נבנו באבנים ואילו חלקם העליון בלבני בוץ, קירות המבנה שנחשף נבנו באבנים מהוקצעות.