שטח L (כ-1725 מ"ר) משתרע באזור מישורי, במרחק של 110 מ' מדרום לנחל שורק ו-130 מ' ממזרח לתל יבנה. נפתחו 69 ריבועי חפירה, ובהם נחשפו שרידים מן התקופות הרומית התיכונה והמאוחרת, הביזנטית והאסלאמית הקדומה ומימי המנדט הבריטי (שכבות IVII; טבלה 1); להלן יתוארו השרידים העיקריים בכל שטח. כן התגלו חרסים מתקופת הברזל 2, ללא הקשר ארכיאולוגי ברור.
בתל ובסביבתו נערכו בעבר סקרים וחפירות (לסקירה מקיפה, ר' טקסל תשס"ה; Fischer and Taxel 2007; Kletter and Nagar 2015). בשנים 2019–2021 נערכה חפירה מדרום-מזרח לתל (הדד ואחרים 2021; נדב-זיו ואחרים 2022), ומשנת 2021 נערכת חפירה זו בשטחים רבים (בצר, וורגה וקוגן-זהבי 2022גורין-רוזן ואחרים 2022; וורגה ואחרים 2022; יקואל ואחרים 2022; עבאדי-רייס, בצר ווורגה 2022; בצר, וורגה ויוזפובסקי 2023; דודסקו, בצר ווורגה 2023; יוסופובסקי, וורגה ובצר 2023).
 
טבלה 1. השכבות בחפירה
שכבה
תיארוך משוער
שרידים/ממצאים עיקריים
VII
תקופת הברזל 2ב' (המאות הח'–הז' לפסה"נ)
שברי כלי חרס ללא הקשר ארכיאולוגי ברור
VI
התקופות הרומית התיכונה והמאוחרת (סוף המאה הא'–ראשית המאה הג' לסה"נ)
בית קברות
V
התקופה הרומית המאוחרת (המאות הג'–הד' לסה"נ)
מבנה גדול, רב חדרים ('הווילה הרומית'); הקמת חלקו המערבי של מבנה שיהפוך ל'בית הזכוכית'
IV
התקופה הביזנטית הקדומה (המאות הד'–הה' לסה"נ)
שינויים מבניים בווילה הרומית; 'בית הזכוכית' — שלב השימוש העיקרי; גת בנויה
III
התקופה הביזנטית המאוחרת (המאות הו'–הז' לסה"נ)
מבנה גדול, כנראה בית מחסנים; מתחם בנוי ובו כבשני חרס; גת בנויה
II
התקופה אסלאמית הקדומה
בנייה דלה יחסית
I
ימי המנדט הבריטי
מבנה חקלאי, השלב המאוחר
 
שטח L חולק לארבעה שטחי משנה (LILIV; איורים 2–4). בשטח LI (כ-350 מ"ר; 14 ריבועי חפירה) נחשפו מבנה מהתקופה הרומית המאוחרת שכונה ה'ווילה הרומית', ובו נערכו תיקונים בראשית התקופה הביזנטית, מבנה מחסנים מהתקופה הביזנטית ושרידים מעטים של מבנה מהתקופה האסלאמית הקדומה. בשטח LII (כ-625 מ"ר; כ-25 ריבועי חפירה; מודל תלת-ממד) נחשפו שרידיהם של בית קברות נרחב מהתקופה הרומית התיכונה, מתחם בנוי ובו צמד כבשנים מהתקופה הביזנטית המאוחרת וצמד מתקנים ורצפה מראשית התקופה האסלאמית הקדומה. בשטח LIII (כ-500 מ"ר; כ-20 ריבועי חפירה) נחשפו שרידי מבנה וכבשנים לייצור זכוכית — הפקת חומר גלם וייצור כלי זכוכית — שכונו 'בית הזכוכית' המתוארכים למאות הג'–הה' לסה"נ. בשטח LIV (כ-250 מ"ר; 10 ריבועי חפירה) נחשפה גת מהתקופה הביזנטית, ובה שני שלבי בנייה.
 
שטח LI. נחשף מבנה מגורים כפרי (10 × 15 מ'; איור 5) שתוארך למאות הג'–הד' לסה"נ. כיוונו של המבנה צפון-מערב–דרום-מזרח, וקירותיו (30543W, 30775W, 30871W, 31054W) נבנו מאבני כורכר קטנות ובינוניות. במבנה שבעה מרחבים לפחות וחצר מרכזית מרובעת (6 × 6 מ'), ובה ארבה עמודים (30845L–30848L). בראשית התקופה הביזנטית (המאה הד' או ראשית המאה הה' לסה"נ) המבנה עבר שינויים קלים, וייעודו ושימושיו נותרו כנראה כפי שהיו בתקופה הקודמת.
בתקופה הביזנטית המאוחרת המבנה ניטש ומעליו נבנה מבנה חדש (30037W, 30453W, 30824W, 30844W), ולו כמה חדרים מוארכים (13 × 20 מ'), כנראה מחסנים הקשורים בכבשנים לייצור כלי חרס שנחשפו ממערב לו, בשטח LII (להלן). המבנה נבנה ברובו על יסודות הקירות הקדומים, וקירותיו החדשים נבנו ברובם משברים של תשתית רצפות פסיפס ומאבנים מטויחות שפורקו מהמבנה הקדום או ממבנה אחר לא ידוע. ייתכן שהגת בשטח LIV (להלן) שימשה מקור לחומר הבנייה במבנה זה. בתקופה האסלאמית הקדומה נבנה מבנה חדש שנפגע מפעילות בת ימינו והשתמר ממנו קיר (30736W).
 
שטח LII (מודל תלת-ממד). בחלק המערבי של השטח נחשף בית קברות נרחב מהתקופה הרומית התיכונה, ובו 27 קברים מארבעה טיפוסים: קברי ארגז, סרקופגים מאבן גיר, קבר קמרון בנוי וקברי תינוקות בקנקנים. בשטח 1M, הסמוך לשטח LII ממערב, נחשף המשכו של בית הקברות, ובו נמצא בין היתר טיפוס נוסף של קברים — קברי ארגז משפחתיים (וורגה, בצר ווינגרטן 2022; יקואל ואחרים 2022).
במזרח השטח נחשפו שרידים דלים מהתקופה הרומית המאוחרת, שנהרסו כתוצאה מבנייה מעליהם בתקופה הביזנטית. בתקופה הביזנטית המאוחרת נבנה במקום מתחם (כ-10 × 13 מ'; איור 5), ובו צמד כבשנים גדולים (כ-3.6 מ' קוטר כל אחד) לייצור כלי חרס. מסביב למתחם נבנו קירות רחבים שהשתמרו מהם שלושה קירות בלבד (30055W, 30333W, 30396W). הכבשנים דומים בגודלם, אך הם אינם זהים בבנייתם. בכבשן הדרומי מהשניים נבנה עמוד מרכזי שתמך ברצפת הכלים (30074L), ואילו בכבשן הצפוני נתמכה רצפת הכלים בזיזים שבלטו בדופן (30416L). שני הכבשנים השתמרו עד לגובה רצפת הכלים, אך זו לא השתמרה. בשני הכבשנים פתח תא הבערה נחפר באדמה מתחת לפני השטח ודופן באבני קירטון מהוקצעות. מערך של קירות תמך אפשרו ירידה בטוחה לפתחים אלה. המתחם הבנוי המשיך לשמש בראשית התקופה האסלאמית הקדומה בשינויים קלים, אך הופסק השימוש בכבשנים ועליהם נבנו שני מתקנים עגולים ששימושם אינו ברור ורצפת אבנים גדולות (30525L).
 
שטח LIII. במרכז השטח נחשף מבנה רחב ידיים (30365W, 30658W, 30690W; איור 6), שתוארך למאות הג'–הה' לסה"נ (שכבות V, IV) ועבר שינויים רבים במשך זמן זה. המבנה כונה 'בית הזכוכית' (גורין-רוזן ואחרים 2022) משום שבשכבה IV, שלב השימוש העיקרי, נבנו בו שני כבשנים לייצור זכוכית גולמית (production primary) וארבעה כבשנים לייצור כלים (secondary production); ייתכן אף שהמבנה הוקם קודם לכן בשכבה VI. שני הכבשנים לייצור זכוכית גולמית נבנו זה מעל זה, והשתמרו מהם הרצפות (התחתונה — 30321L, 4 × 6 מ'; העליונה — 30356L, 2.9 × 6.0 מ'); הרצפה התחתונה התגלתה סדוקה. שלושה מהכבשנים לייצור כלי זכוכית (30124L, 30128L, 30832L; 0.8 מ' קוטר ממוצע)  השתמרו עד לגובה רצפתם, וכבשן אחד (30832L) השתמר מעט טוב יותר לגובה של כ-0.35 מ'.
עוד התגלו בשטח זה שרידי מבנה חקלאי שהשתמרותו דלה למדי (שכבהI ).
 
שטח LIV. במערב שטח L נחשפה גת בנויה (13 × 15 מ'; איור 7), ובקרבתה מתקנים (30197L, 30385L) שהיו כנראה קשורים אליה. מן הגת השתמרו שני בורות איגום מלבניים (30129L, 30178L; 3 × 4 מ' כל אחד), ביניהם בור שיקוע (30128L; 1.2 × 3.0 מ') וחלק קטן ממשטח דריכה, ובו מגרעת לבורג סחיטה (30424L). הגת ניזוקה קשה מנטיעת עצים ומעבודות חקלאיות שנעשו בסביבתה. בגת הובחנו שני שלבי בנייה שתוארכו לתקופה הביזנטית (שכבות IV, III). מתחת לקירות הגת ולרצפותיה נמצאה שכבת אדמה חרסיתית אדומה ואחידה ששימשה תשתית. שכבה זהה נמצאה גם בשטחים 1M ו-3M, שם היא שימשה תשתית למפלס טיח נרחב מהתקופה הביזנטית הקדומה (וורגה, בצר וויינגרטן 2022). לאורך הגת מצפון לדרום הובחן בסדק גדול, שנוצר ככל הנראה מתזוזה בקרקע. במילוי שנמצא בבורות האיגום והשיקוע ובמתקנים הסמוכים לגת נמצאו שברי כלי חרס רבים המתוארכים לראשית התקופה האסלאמית הקדומה; נראה שהם הושלכו לשם לאחר שהשימוש בגת נפסק. כן נחשפה כמות גדולה למדי של עצמות בעלי חיים.