החפירה נערכה במדרון הדרומי-מערבי של הגבעה שעליה שוכן היישוב צור נתן. בחפירות שנערכו בעבר בסביבה התגלו שרידי יישוב רב שכבתי בח'ירבת אל-מג'דל, המרוחקת כ-500 מ' מצפון לחפירה, ומגוון רב של שרידים מתקופות שונות בסביבת יישוב זה (מסארווה 2016 [איור 1: 6074-A], ור' שם הפניות נוספות; עד 2020 [איור 1: 6037-A, 6231-A]; טורגה, אגמון ואלישע 2021 [איור 1: 8256-A, 8429-A]).
בכל שטח המדרון, מחלקו העליון ועד מורדותיו, תועדו ונחפרו 43 נקודות ממצא (חלקן אוחד לנקודה אחת במהלך החפירה; איור 2), ובהן גתות פשוטות, בודדה, מחצבות קטנות ובינוניות, ספלולים ואגנים, מדרגה חקלאית, דרך, בורות מים ומערה. בחפירה נאספו שברי כלי החרס המתוארכים לתקופות הברונזה הקדומה ועד האסלאמית הקדומה. בשטח הגבעה ניכרות מדרגות עיבוד רבות.
 
גתות (18F, 30F). נחשפו שתי גתות פשוטות חצובות בסלע. לגת 30 שני משטחי דריכה ובור איגום (איור 3). משטח הדריכה הדרומי-מזרחי פגוע בחלקו. כל משטח דריכה מחובר בתעלה לבור האיגום. במרכז משטח הדריכה הצפוני-מערבי נחצב בור מרובע לקיבוע מכבש בורג. בור האיגום סגלגל, ובתחתיתו גומת שיקוע קטנה.
גת 18 כוללת משטח דריכה, שנפגע בחלקו המערבי, ובור איגום, המחוברים בתעלה (0.2 מ' אורך).
 
בודדה (1F; איור 4). נחשפה בודדה חצובה בסלע, הכוללת משטח דריכה שאינו רגולרי, חצוב ברישול, ובור איגום רבוע, המחוברים בתעלה (0.15 מ' אורך). המתקן שימש להפקת כמות קטנה של שמן או יין.
 
מחצבות. נחשפו ותועדו שש מחצבות קטנות (12F, 16F, 19F, 28F, 41F, 43F) שמהן נחצבו 3–6 אבנים, וכן חמש מחצבות בינוניות (4F, 5F, 11F, 13F, 27F; איור 5) מטיפוס מחצבת חצר ובהן 2–4 מדרגות חציבה. בשטחי המחצבות ניכרים סימני חציבה של אבנים ותעלות ניתוק (כ-0.1 מ' רוחב מרבי). האבנים שנחצבו נועדו לבנייה בח'ירבת אל-מג'דל הסמוכה ובסביבתה ואולי גם למסחר. מחצבות אלה מצטרפות למחצבות רבות שתועדו בחפירות קודמות בסביבה (למשל, טורגה, אגמון ואלישע 2021).
 
ספלולים ואגנים (3F, 6F, 7F, 21F, 22F, 23F [שני ספלולים], 26F, 29F, 31F, 32F, 34F, 37F). על גבי משטחי סלע נחשפו 13 ספלולים ואגנים חצובים. הספלולים סגלגלים או עגולים, חלקם רדודים (0.2–0.3 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק מרבי). האגנים וחלק מהספלולים גדולים ועמוקים (0.6–1.0 מ' קוטר, כ-0.5 מ' עומק).
 
מדרגה חקלאית (17F; איור 6). קיר התמך של המדרגה נבנה משורה של אבני גוויל מסותתות למחצה, בציר צפון–דרום. מהקיר השתמר נדבך אחד. בחתך שנחפר ממזרח לקיר נחשף בסיס הקיר — אבני גוויל בינוניות מהודקות שהושתתו על משטח סלע. שטח המדרגה החקלאית השתרע ממזרח לקיר. בשטח המדרגה התגלה מעל הסלע מילוי של אבני גוויל בינוניות מעורבות במעט אדמה אדמדמה, ומעליו שכבת אדמה כהה ששימשה לחקלאות (0.2–0.4 מ' עובי).
 
דרך (25F, 38F–40F; איור 7). התגלו שרידי דרך חקלאית (כ-30 מ' אורך, 1 מ' רוחב ממוצע) בציר צפון–דרום, הצמודה לשרידיו של קיר תמך של מדרגת עיבוד, שממנו השתמרו אבני גוויל גדולות ובינוניות עד לגובה שני נדבכים. הדרך חוצה את שטח החפירה והיא ברורה וניכרת על פני השטח במשטח של אבני גוויל קטנות ובינוניות מהודקות בחלקן. בשני חתכים במזרח הדרך נחשפה תשתית הדרך, ובה אבנים בפיזור מרווח יותר. הדרך הובילה אל עבר מרכז היישוב ששכן בח'ירבת אל-מג'דל. דרכים חקלאיות לצדי קירות טרסות היו חלק ממערך היישוב, והן שימשו להובלת תוצרת חקלאית מעורף היישוב אל מרכזו. גם בחפירות קודמות בסביבה התגלו דרכים חקלאיות (עד 2020; טורגה, אגמון ואלישע 2021).
 
בורות מים (2F, 14F, 15F, 24F, 33F, 36F). נחשפו שישה בורות מים חצובים בסלע, מהם בורות 2, 33 ו-36 נחפרו ביד עד התחתית ואילו בורות 14, 15 ו-24 נחפרו באמצעות כלי מכני. בורות 2 ו-33 הם בורות דמויי פעמון, ולהם פתח עגול (עד 0.9 מ' קוטר הפתח, 4 מ' עומק מרבי) שנחצב במרכז התקרה. דופנותיהם טויחו בטיח הידראולי. בבורות נחשף מילוי של אבנים ואדמה חומה, שמעורבת בה כמות גדולה של חרסים מעורבים מתקופות הברזל, הפרסית, הרומית והביזנטית, המעיד על סתימה מכוונת של הבורות. בדופן בור 2 נראה תיקון או סגירה של פתח או חלל, באבני גוויל בינוניות וקטנות מעורבות בטיט אפור ומעליהן טיח. בור 36 שונה במתארו מבורות 2 ו-33, ולו תקרת סלע שטוחה, שבאחד מצדיה נחצב פתח עגול. חלקה התחתון של דופן הבור משופע קלות לכיוון הרצפה ומטויח בטיח שכיסה גם את הקרקעית. בחפירה במרכז הבור נחשפו חמש שכבות הצטברות (כ-3 מ' עובי): חרסית חומה בתחתית הבור; מעליה שכבת אבני גיר; מעליה מילוי אדמה חומה ואבני גוויל קטנות; מעליו מילוי אבני גוויל; ומעליו אדמה חומה (איור 8). על פי ניתוח בשטח של י' רסקין המילוי הוא תוצאה של סחיפת קרקעות קדומות לתוך הבור במהלך השנים.
 
מערה (10F; איור 9). נחשפה מערה חצובה בסלע, שלה פתח עגול בתקרה; היא נחפרה לאחר הסרת התקרה מטעמי בטיחות, והובחנו בה שני שלבי שימוש. לשלב הקדום מיוחס מתקן עגול (5.8 מ' קוטר), שנחצב בסלע הגיר במרכז המערה וטויח. מבדיקת הטיח בשטח התברר כי המתקן שימש לאחסון ולא לאגירת מים. בשלב המאוחר בוטל המתקן ובמערה הונח מילוי של אבני גוויל ואדמה חומה ומעליו רצפת גיר עבה (0.1 מ' עובי). מעל הרצפה נחשף מפלס חיים, הכולל שכבת גיר כתוש ובה שברי קנקנים מרוסקים. בדופנות המערה נחצבו ארבעה תאים; לא ידוע אם הם נחצבו בשלב הקדום או המאוחר. בחלק העליון של המערה התגלה מילוי של אבנים המלמד על סתימה מכוונת של המערה.
 
שטח החפירה שימש עורף חקלאי של היישוב הסמוך בח'ירבת אל-מג'דל, והשרידים שהתגלו קשורים ברובם לפעילות חקלאית ובנייה. נראה כי חלק מהיבול עובד סמוך לשטחים החקלאיים, למשל הגתות והבודדה ששימשו להפקת יין ואולי גם שמן זית. אפשר שחלק מהספלולים שימשו לטחינה ולכתישה של התוצרת החקלאית. נראה כי המחצבות נועדו לספק אבני בנייה ליישוב הסמוך. במערה ובשניים מבורות המים שנחפרו התגלה מילוי אבנים, המצביע על סתימה מכוונת, אולי בכוונה לשבש את השימוש ולפגוע ביישוב הסמוך.