ביובל של נחל חצץ, הנמשך לצפון-מערב ומתנקז אל נחל הרועה, זוהו מדרגות חקלאיות בין שתי שלוחות מתונות. האתר נמצא בתחומי מפת הסקר שדה בוקר מזרח (168) (כהן תשמ"ב), ובה תועדו שרידים ממגוון תקופות. בסקר ארכיאולוגי בנחל נוקד, הנמשך מצפון-מערב לאתר, תועדו מדרגות חקלאיות, מחסות סלע, מערות ובית חווה מהתקופה הביזנטית המאוחרת והאסלאמית הקדומה (אריקסון-גיני ופיטמן 2005). בחורבת חצצה, המרוחקת כ-0.5 ק"מ מצפון לשטח החפירה, נחשף מקדש נבטי מהתקופה הרומית (כהן תשמ"ב: אתר 83; Erickson-Gini 2019).

בחפירה נחשף מדגם של שבע מדרגות חקלאיות (100W, 103W, 106W, 107W, 110W–112W; ר' איור 1) מתוך 25 מדרגות שתועדו במקום. קירות התמך של המדרגות השתמרו לגובה של נדבך אחד עד שלושה נדבכים, ומרביתם נבנו בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב, בניצב לערוץ המתחתר לכיוון צפון-מערב. לא נתגלה בחפירה ממצא מתארך, אולם תועדו כמה שיטות בנייה המלמדות על החקלאות הקדומה באזור. להלן תיאור של ארבעה מקירות התמך של המדרגות שנחפרו, מדרום לצפון; השרידים אופייניים לכל יתר המדרגות.

 
מדרגה 112. נחשף קיר התמך של המדרגה (כ-25 מ' אורך; איור 2), שנבנה משתי שורות של אבני צור בינוניות בשני קטעים ישרים היוצרים זווית קהה. הקיר השתמר לגובה של שני נדבכים. הוא חותך קיר מדרגה קדום יותר, שנבנה מאבני צור גדולות והשתמר לגובה של שני נדבכים (111W; כ-15 מ' אורך).
 
מדרגה 100. נחפר קיר התמך של המדרגה (כ-25 מ' אורך; איור 3), שנבנה משתי שורות של אבני צור בינוניות בשני קטעים ישרים, המתחברים זה לזה בזווית קהה. קיר התמך השתמר לגובה שני נדבכים. האבנים העליונות הונחו בשיפוע בזווית שקודקודה פונה כלפי מעלה. לא נמצאו שרידי בנייה קדומים מתחת לקיר מדרגה זה.
 
מדרגה 103. נחשף קיר התמך של המדרגה (כ-20 מ' אורך, 5 מ' אורך חשיפה; איור 4), שנבנה מאבני גיר מסותתות והשתמר לגובה של שני נדבכים. קיר המדרגה נבנה על שרידי קיר תמך קדום יותר (107W; 5 מ' אורך חשיפה) שנחשף באופן חלקי והשתמרותו גרועה.
 
מדרגה 106. נחשף קיר התמך של המדרגה (כ-20 מ' אורך; איור 5), שנבנה מאבני גיר מסותתות והשתמר לגובה של שני נדבכים. בעומק כ-0.3 מ' מתחת לקיר מדרגה 106 נמצא קיר תמך של מדרגה קדומה יותר, שנבנה מאבני צור גדולות (110W; כ-2 מ' אורך השתמרות).
 
בנייתן של המדרגות החקלאיות שנחשפו בערוץ הנחל הותאמה לטופוגרפיה ויצרה חלקות חקלאיות רחבות. חלק מן המדרגות הללו נבנו על שרידי מדרגות קדומות יותר, ששולבו לעתים בבנייתן, אך העדר ממצא אינו מאפשר לתארכן.