נפתחו חמישה ריבועי חפירה (איורים 2, 3) ונחשפו שרידי בנייה. בשני הריבועים הצפוניים נחשף קיר (108W; איור 4), שנבנה מאבני כורכר וטויח בטיח לבן. הקיר נחפר עד לעומק של 1 מ', והתברר כי יסודותיו נבנו מאבני כורכר קטנות (איור 5). בריבועים הדרומיים נחשפו שרידי חדר, שקירותיו (111W, 113W, 114W) נבנו מאבני כורכר לא מסותתות והשתמרו לגובה שני נדבכים. על סמך הבנייה נראה כי שרידים אלה הם חלק מהכפר הערבי אל-קוביבה משלהי ימי המנדט הבריטי. שרידים נוספים מכפר זה וכן שרידים וממצאים מתקופות נוספות התגלו בעבר בקרבת מקום (יקואל 2016; מרמלשטיין 2020; ור' בהם הפניות נוספות).