בשטח החפירה (איור 2) הוסרה תחילה שכבת פני שטח של פסולת בת זמננו, ונחשפו מתקנים חצובים בסלע (שכבה III; איור 2), שרידי מבנה מהתקופות הרומית והביזנטית (שכבה II; המאות הג'–הה' לסה"נ) וקיר גזית מאוחר (שכבה I). באתר נערכו בעבר חפירות רבות (לרקע והפניות, ר' מוקארי 2021; צין 2021). נראה כי השרידים שנחשפו בחפירה קשורים לשרידים מאותן תקופות שהתגלו בעבר בחפירות סמוכות.

 
שכבה III — מתקנים חצובים. במרכז שטח החפירה נחשפו שלושה בורות עגולים (117L, 136L, 137L), שנחצבו במשטח סלע ישר. דופנותיו של בור 117 ישרות (1.3 מ' קוטר; איור 3). בורות 136 ו-137 צמודים זה לזה; בשלב כלשהו הוסרה דופן הסלע שהפרידה ביניהם והם חוברו למתקן אחד. אל בור 136 מוליכה ממערב תעלה חצובה ישרה (135L; 0.1 מ' עומק); נראה כי היא הוליכה אל הבור נוזל כלשהו. הבורות נחפרו לעומק מרבי של 0.7 מ', והחפירה בהם לא הושלמה. בבורות התגלה מילוי אדמה שמעורבים בו שברי כלי חרס (להלן, איור 10:11), המלמדים כי הם כוסו ויצאו משימוש בתקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית. במערב משטח הסלע נחשפו תעלה חצובה ישרה (133L; 0.1 מ' עומק; איור 4), אולי המשכה של תעלה 135, וספלול חצוב (128L; כ-0.4 מ' קוטר, 0.18 מ' עומק; איור 5). ממזרח לבורות, הישר מתחת לרצפת המבנה משכבה II, נחשף אגן (123L; איור 8), שנבנה מאבנים וטויח, ובו מדרגה קטנה (0.15 מ' גובה) וגומה קטנה בקרקעיתו (0.1 מ' קוטר, 7 ס"מ עומק).
 
שכבה II — שרידי מבנים. בצדו המזרחי של שטח החפירה נחשפו שרידי מבנה, ובהם ארבעה חדרים (1–4; איורים 6, 7). קירות המבנה נבנו מאבני גוויל מגיר והשתמרו לגובה מרבי של חמישה נדבכים. בכל חדרי המבנה התגלו רצפות עפר מהודק מעורב באבנים קטנות (114L–116L, 120L, 126L). קירות חדר 1 הושתתו על סלע האם (130L, 131L). חלקה המערבי של רצפת עפר 116 בחדר 3 רוצף באבנים שטוחות. בחדר 4 חלק מהרצפה עשוי טיח (122L) וחלק אחר שלה מנצל את סלע האם שיושר (112L).
בכל שטח החפירה התגלו בדלי קירות (116W, 132W, 134W, 138W–140W), שהושתתו על הסלע ונבנו באבני גוויל מגיר; הם השתמרו לגובה נדבך אחד. על סמך הבנייה נראה כי קירות אלו הם חלק מהמבנה.
 
שכבה I — שרידי קירות. בשטח של חדר 1 נחשף קיר (109W; איור 9) שחדר אל רצפת החדר, ועל כן הוא מאוחר למבנה. הקיר נבנה מאבני גזית גדולות. נראה כי הקיר היה חלק ממכלול בנייה שהוסר בעת הכשרת המגרש לבנייה.
 
ממצא כלי חרס
בחפירה התגלו שברי כלי חרס מתוצרת מקומית, שתוארכו לתקופות ההלניסטית, הרומית הקדומה והמאוחרת והביזנטית, המוכרים מחפירות בגליל.
 
התקופה ההלניסטית. הממצא הקרמי מהתקופה התגלה בשטח ללא הקשר אדריכלי, והוא כולל שברים של מורטריום שלה שפה מעובה מצדה החיצוני (איור 1:10); שני טיפוסים של סירי בישול: לאחד שפה מדורגת בצדה הפנימי (איור 2:10) ולאחר שפה הנוטה חוצה (איור 3:10); שני טיפוסים של קנקנים: לאחד שפה מעובה הנוטה חוצה וצוואר קצר קעור (איור 4:10) ולאחר שפה שחתכה משולש (איור 5:10); פך שלו צוואר גבוה ושפה מעובה (איור 6:10); ושבר פיה של נר (איור 7:10).
 
התקופה הרומית הקדומה. התגלו שברי כלים הדומים לאלה שיוצרו בכפר חנניה, ובהם סיר בישול הדומה לטיפוס A3 (איור 1:11), סיר בישול שלו שני חריצים בשפה וחריץ נוסף בבסיס הצוואר (איור 2:11), פכית שלה שפה פשוטה הנוטה החוצה (איור 3:11) וקנקן שלו שפה מדורגת ורכס בבסיס הצוואר (איור 4:11).
 
התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. התגלו קערה שלה שפה מעובה וחתך מלבני הדומה לקערות שיוצרו בכפר חנניה (טיפוס 1E; איור 5:11); קערה ממשפחת LRC (איור 6:11); קדרה שלה שפה הנוטה חוצה וחתך מרובע (איור 7:11); סיר בישול הדומה לאלו שיוצרו בכפר חנניה (טיפוס C4; איור 8:11); שלושה טיפוסים של קנקנים, ובהם קנקנים שלהם שפה מקופלת חוצה ורכס בבסיס הצוואר (איור 9:11), קנקנים שלהם שפה מעובה בצדה החיצוני ורכס בבסיס הצוואר (איור 10:11), מטיפוס המוכר מבית היוצר באחיהוד ומתוארך לסוף התקופה הרומית ולראשית התקופה הביזנטית, וקנקן שלו שפה מעובה, חתך מלבני ורכס בבסיס הצוואר (איור 11:11); ונר כמעט שלם ומעוטר (איור 12:11).
 
הממצא הקרמי מהחפירה מלמד על נוכחות באתר בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. ריכוז המתקנים שהתגלה בחפירה מלמד כנראה כי במקום שכן אזור תעשייה. מעל אזור זה נבנה בתקופה הרומית התיכונה מבנה נרחב, אולי בית חווה, הנמשך לתקופה הביזנטית (המאה הה' לסה"נ).