בחפירות קודמות לאורך כביש 99, מצפון לקיבוץ הגושרים, נחשף אתר נרחב מהתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית והכלקוליתית (גצוב 1999; 2006; 2009; Getzov 2008; איור 1: 2509-A, 2717-A, 4302-A, 5323-A). באתר זה נערכו חפירות נוספות מדרום לחפירה הקודמת ולאורך שוליו הדרומיים (ברון 2013 [איור 1: 6381-A]; 2015 [איור 1: 6668-A]). בחפירות אלה נחשפו שרידים נוספים מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית, לרבות שרידים של מפלסי חיים. בחפירה שנערכה מצפון-מערב לקיבוץ נחשפו שרידים מהתקופות ההלניסטית, הרומית, הביזנטית והאסלאמית (חצ'אץ; שיאון 2000 [איור 1: 2500-A]).

בחפירה הנוכחית נפתחו שני ריבועים (איור 2) לאורך השוליים הדרומיים של האתר מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית, במרחק כ-50 מ' ממזרח לחפירות הקודמות; בדומה לחפירות הקודמות גם בקרקעיתם של שני ריבועים אלה התגלה סלע טרוורטין. בחפירה נחשפו מפלס חיים מהתקופה הניאוליתית הקרמית שהשתמר בחלקו ובור אשפה ובו ממצאים ממלחמת העולם הראשונה שחדר לשכבה הקדומה.
 
בשני ריבועי החפירה התגלתה בעומק של כ-0.15 מ' מתחת לפני השטח שכבה דקה של אבנים קטנות רבות ומעט חרסים וצור (103L, 104L; איורים 3, 4) — ככל הנראה מפלס חיים — שהונחה ישירות על הסלע. השתמרות החרסים גרועה ואי אפשר לתארכם. מכלול הצור מתוארך ברובו לתקופות הניאוליתית הקרמית והכלקוליתית הקדומה (שמר, להלן). הקרבה של השכבה לפני השטח מלמדת כנראה כי היא הופרעה במידה ניכרת. מעל שכבה זו התגלתה שכבה של אדמת פני שטח, ובה כמות גדולה של פסולת בת ימינו, לרבות שברים של עצמות בעלי חיים.
בפינה הצפונית-מזרחית של שטח החפירה התגלה בור אשפה קטן (106L) שחדר לשכבה הקדומה. התגלתה בו כמות גדולה של חומר שרוף ובקבוקי זכוכית רבים, שאחד מהם נשא את שם היצרן מובלט בבסיסו: Hunyadi Janos SAXLEHNERs Bitterquelle (איור 5). זהו שמה של חברת מים מינרליים הונגרית שפעלה בין שנת 1860 לסוף שנות העשרים של המאה הכ'. ייתכן שלבור הושלכה אשפה של חיילים אוסטרים או גרמנים, שנכחו בגליל לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה (Sanders 1920; Falls 1930).
 
הצור
מעיין שמר
 
מכלול הצור כולל 137 פריטים, מהם 24 כלים (17.5%; טבלה 1). נתזים הם הפסולת השכיחה ביותר (43.3%), אם כי להבים ולהבונים שימשו לייצור רוב הכלים (כ-80%). יש ייצוג יתר לכלים בהשוואה לפסולת סיתות ופסולות אחרות: פריטים ראשוניים, גרעינים, שבבים ופסולות חידוש גרעין. כל אלה יכולים ללמד כי הסיתות לא נערך באתר, אם כי ייצוג חסר של פריטי פסולת קטנים יכול לנבוע גם מסינון בנפה שלה חורים גדולים מדי. כן התגלה גרעין לבלואה שחוק — ללא ספק פריט שאינו באתרו המקורי; זהו גרעין לבלואה טיפוסי, עם דפוס צלקות צנטריפטלי ועדות לשיטת הסרה של נתז מועדף.
 
טבלה 1. הרכב מכלול הצור
פריט
N
%
פריטים ראשוניים
2
3.0
נתזים
31
46.3
להבים
19
28.4
להבונים
6
9.0
פריטים עם גב טבעי
3
4.5
פסולת גרעינים
6
9.0
סה"כ פסולת
67
100~
שבבים
10
22.2
גושים
3
6.7
שברים
32
71.1
סה"כ פסולת
45
100
גרעינים
1
0.7
כלים
24
17.5
פסולת סיתות
67
48.9
פסולות
45
32.8
סה"כ
137
100~
 
הכלים האינדיקטיביים כוללים 11 להבי מגל, שני ראשי חץ ושני כלים דו-פניים (טבלה 2). להבי המגל כוללים שלושה להבים בעלי גב וקטומים (איור 1:6, 2), שלושה להבים בעלי גב (N = 3) ולהב אחד שבור, כך שאי אפשר לקבוע את שיטת העיצוב שלו. חמישה מתוך 11 להבי המגל מציגים שינון קל של הקצה הפעיל ושלושה מיוצרים על להבים דו-כיווניים, וייתכן שהם תוצרים של טכניקת סיתות נביפורמית.
 
טבלה 2. הרכב כלי הצור
פריט
N
%
להבי מגל
11
45.8
ראשי חץ
2
8.3
כלים דו-פניים
2
8.3
מקדחים
2
8.3
גב וקטימה
2
8.3
דיקוק גבשושית
1
4.2
להבים משובררים
3
12.5
כלי שבור/חלק של כלי
1
4.2
סה"כ
24
100~
 
ראשי החץ כוללים ראש חץ מטיפוס יריחו/הפרסה (1.4 × 3.0 ס"מ) וראש חץ רוחבי לא טיפוסי (0.4 × 4.0 ס"מ; איור 3:6). באחרון, שברור לחץ שימש לעיצוב מלא של גב הבלנק, בעוד שהן שברור לחץ והן שברור רגיל שימשו לעיצוב חלקי של הגחון. הכלים הדו-פניים כוללים גרזן (איור 4:6) ופריט שצורתו לא רגולרית ועליו פטינה כפולה; האחרון מייצג כנראה עיצוב מחדש של פריט ישן. בכלים שאינם אינדיקטיביים שלושה להבים משובררים, שני מקדחים ושני להבים קטומים בעלי גב, שנועדו אולי לשמש להבי מגל אך נותרו ברובם לא מנוצלים.
גודלו המצומצם של המכלול מקשה על ייחוס ברור שלו לתעשייה מסוימת. החומר מתוארך באופן זמני לתקופות הניאוליתית המאוחרת–הכלקוליתית הקדומה על בסיס טיפולוגי, והוא דומה לחומר בשכבות VIV בהגושרים (גצוב 2009; Getzov 2008).