בתל יבנה ובסביבתו נערכו סקרים וחפירות רבות, רובן חפירות הצלה (לסקירה נרחבת, ר' טקסל תשס"ה; Fischer and Taxel 2007; Kletter and Nagar 2015). בחפירה שנערכה בשנים 2010–2011 סמוך לשטח 1M מצפון-מזרח נחשפו שרידי מכלול נרחב של מבנים ותעשיית כלי חרס מן התקופה הביזנטית (ינאי 2014). משנת 2019 ועד סוף שנת 2021 התקיימה ממזרח ומדרום-מזרח לתל חפירה נרחבת, שהשתרעה בעשרה שטחים (איור 1; הדד ואחרים 2021; נדב-זיו ואחרים 2021).
שטח 1M משתרע במרחק כ-150 מ' ממזרח לתל יבנה, סמוך לנחל שורק ועל מישור הסחף שלו. הוא צמוד לשטח L ומרוחק 10–15 מ' ממזרח לשטח החפירה של ינאי (איור 2). בבדיקות מקדימות בשטח זוהתה שכבת אדמה ובה כמות גדולה של ממצא קרמי, הכולל פסולת תעשייה רבה. נפתחו 24 ריבועי חפירה (2–4 מ' עומק חפירה; איורים 3, 4), והתגלו שבע שכבות המתוארכות למן התקופה הרומית הקדומה ברציפות עד התקופה העבאסית (שכבות 7–2) וכן לתקופה הממלוכית ועד לימי המנדט הבריטי (שכבה 1).
 
שכבה 7 — התקופה הרומית (סוף המאה ב'–ראשית המאה הג' לסה"נ). בחלק הצפוני-מזרחי של השטח, בעומק כ-4 מ' מתחת לפני השטח, התגלו שמונה קברים (1T–8T; איור 5); הם רק תועדו ולא נחפרו. הקברים נבנו בכיוון מזרח–מערב מאבני כורכר מלבניות מהוקצעות. הובחנו שלושה טיפוסי קברים: קבר קמרון (6T), קבר ארגז מלבני (1T, 2T, 4T, 7T, 8T) וקבר מורכב (3T, 5T). קברי הארגז נכרו בקרקע, דופנו באבנים וכוסו באבנים מלבניות שטוחות ומהוקצעות. אבני הכיסוי הונחו ישירות על דופנות האבן של הקברים באופן אופקי או בצורת גמלון; לעתים השתמרו על אבני הכיסוי שרידי טיט. הקברים המורכבים כוללים את קבר 3T, קבר ארגז ובו שלושה תאי קבורה צמודים, ואת קבר 5T, הכולל ארבעה קברי ארגז צמודים; ייתכן שאלה הם קברים משפחתיים. מכלול נוסף של קברים דומים התגלה בשטח L ממזרח לחפירה. הקברים תוארכו לסוף המאה ב'–תחילת המאה ג' לסה"נ על סמך בקבוקוני זכוכית, שנחשפו סביב חלק מן הקברים בשטח 1M (איור 6) ובתוך שני קברים בשטח L. קברים אלה הם חלק מבית קברות מהתקופה הרומית (סוף המאה הב'–ראשית המאה הג' לסה"נ).
 
שכבה 6 — התקופה הרומית המאוחרת (המאות הג'–הד' לסה''נ). בדרום-מערב השטח התגלו שרידי מבנה, ובהם קטעי קירות ורצפות שהשתמרותם גרועה. הקירות (40164W, 40173W, 40207W, 40237W, 40255W, 40258W) נבנו באבני כורכר מהוקצעות (כ-0.15 × 0.16 × 0.37 מ') שביניהן שולבו חלוקים ואבנים קטנות. הקירות השתמרו לגובה נדבך או שניים (0.2–0.4 מ'); הם נפגעו מבנייה מאוחרת ומשוד.
 
שכבה 5 — התקופה הביזנטית הקדומה (המאות הד'–הה' לסה"נ). נחשפו שרידי מבנה, משטח טיח-סיד עבה נרחב ושרידי כבשן לייצור כלי זכוכית. שרידי המבנה כוללים חמישה קטעי קירות (40105W, 40117W, 40120W, 40227W, 40256W), שהשתמרו לגובה 23 נדבכים. קירות 40105, 40117 ו-40227 נבנו מאבני גזית גדולות מקירטון (0.2 × 0.2 × 0.5 מ') שהונחו בשיטת ראש ופתין. קירות 40120 ו-40256 נבנו מאבני גוויל גדולות מקירטון וביניהן אבני כורכר וקירטון קטנות מעוגלות שלוכדו בטיט. קיר 40256 תוחם את המבנה ממזרח, והוא הושתת על קירות 40255 ו-40258 משכבה 6.
משטח הטיח-סיד העבה (כ-9 ס"מ עובי; איור 7) משתרע על פני רוב שטח 1M. בצדו הדרומי-מערבי ניגש המשטח אל מבנה, ובצדו הדרומי-מזרחי — אל מבנה נוסף בשטח L, הקשור כנראה לתעשיית הזכוכית. המשטח נפגע מבור אשפה ותעלות שוד מאוחרים; הוא נמשך לצפון ולמערב אל מחוץ לגבולות החפירה. המשטח מורכב מלפחות שלוש שכבות (איור 8): שכבה עליונה עבה של טיח-סיד לבן נקי ללא חסמים; שכבה אמצעית דקה של חרסית אדומה-חומה; ותשתית שנבנתה מאבני כורכר קטנות שלוכדו בטיט אפור מעורבב עם קונכיות. יש להניח שזהו משטח עבודה, הקשור לתעשיית הזכוכית ששרידים ממנה התגלו סמוך לכאן.
מן הכבשן לייצור כלי זכוכית השתמר חלקו הדרומי של בור מעוגל חפור בקרקע (40101L; כ-0.55 מ' קוטר), שדופן בלבנים צרופות היטב שלהן גוון מעט ירקרק; הן קרסו פנימה אל תוך המתקן. בחתך המתקן הובחנו שרידי חומר שחור שרוף, סיגים וחומר חרסיתי אדום, כנראה אדמה שנחשפה לחום. הכבשן התגלה שקוע בתוך רצפה הקשורה למבנה שהתגלה מדרום בשטח L. הכבשן הוא חלק ממכלול כבשני זכוכית שהתגלה ברובו בשטח L.
 
שכבה 4 — התקופה הביזנטית המאוחרת (המאות הו'–הז' לסה''נ). נחשף בור אשפה גדול (כ-2 מ' עומק; 40096L; כ-60 מ"ר) שנחפר אל תוך משטח הטיח-סיד בחלקו הצפוני-מזרחי; הוא משתרע אל מחוץ לגבולות החפירה. בבור התגלתה בעיקר פסולת כבשני חרס (איור 9), הכוללת שברים של קנקני עזה המתוארכים למאה הו'–תחילת המאה הז' לסה"נ, חלקם כמעט שלמים, ומעט קנקני שק, סירי בישול ונרות. על פי הממצא הקרמי נראה שהשימוש בבור האשפה החל במאה הו' לסה"נ והמשיך עד לסוף התקופה הביזנטית. בבור נחשפו גם שברי כבשנים רבים, סיגי קרמיקה ואפר. נראה שבור זה קשור לכבשני חרס שנחשפו בחפירתו של ינאי צמוד לחפירה ממערב.
 
שכבה 3 — התקופה האומיית (המאות הז'–הח' לסה"נ). התגלו ארבעה בורות אשפה עגלגלים (40128L, 40143L, 40146L, 40147L; 0.60–0.93 מ' עומק וקוטר), שנחפרו אל תוך משטח הטיח-סיד משכבה 5. בור 40128 חותך גם את קיר 40173 משכבה 6. בור זה נחפר, והתגלו בו שברי כלי צלהב מהתקופה האומיית, עצמות וכלי בזלת. לפי הרכב הממצא נראה שמדובר בפסולת ביתית ולא תעשייתית. בצפון-מערב שטח החפירה נחשפו שרידים דלים של קיר (40132W), שנבנה מעל משטח הטיח-סיד מחלוקי אבן. קיר זה הוא הבנייה היחידה בשטח המאוחרת למשטח הטיח-סיד.
 
שכבה 2 — התקופה העאבסית (המאות הז'–הח' לסה''נ). בכל שטח החפירה פרט לשטח בור האשפה משכבה 4 התגלה מילוי מהודק עבה (0.6–0.7 מ' עובי) של אדמה מעורבת בחרסים ואבנים קטנות. מילוי זה הונח הישר על משטח הטיח-סיד משכבה 5. אפשר שהסיבה לכך היא שמשטח הטיח-סיד המשיך לשמש עד ראשית התקופה העבאסית, אם כי קשה לקבל הנחה זו בשל היעדר בנייה מהתקופה העבאסית בשטח ובסביבתו הקרובה. אפשרות נוספת היא שמשטח הטיח-סיד נוקה בתקופה העבאסית ונעשה בו שימוש חוזר.
 
שכבה 1 — התקופה הממלוכית עד ימי המנדט הבריטי (המאה הט"ז–ראשית המאה הכ' לסה''נ). התגלו בעיקר תעלות שוד (למשל, 40190L), שחתכו את השכבה מהתקופה העבאסית ואת משטח הטיח-סיד לצורך שוד אבני קירות מהתקופה הביזנטית. כן התגלה בצפון השטח בור גדול (40116L; כ-1 מ' קוטר), שחתך את שכבת הטיח-סיד. במרכז הבור התגלה קרטר גדול עשוי ביד. ייתכן שהבור שימש בור אשפה או בור ספיגה. על פני השטח מעל הבור וסמוך אליו התגלתה כמות גדולה של זכוכית מודרנית, כנראה מימי המנדט הבריטי, הקשורה כנראה למבנה מזמן זה, אולי בית חווה, שנחשף בשטח L הסמוך.
 
שטח 1M היה חלק מהעורף החקלאי והתעשייתי של העיר יבנה למן התקופה הרומית הקדומה ועד לתקופה האסלאמית הקדומה. במאות הב'–הג' לסה"נ שימשו שטח 1M ושטח L הסמוך אליו לקבורה. על סמך הקברים שנחשפו נראה שנקברה בהם אוכלוסייה מבוססת, אולם ללא פתיחת הקברים אי אפשר לקבוע בוודאות את מעמד הנקברים ואת ייחוסם האתני והדתי. בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית העיר התרחבה ושטח החפירה שימש חלק מאזור התעשייה שלה, ובו בתי יוצר לזכוכית וכלי חרס. נראה שבתקופה האסלאמית הקדומה העיר הצטמצמה. תעשיית כלי החרס המשיכה להתקיים באזור, אולם בהיקף מצומצם מבעבר. ייתכן כי בתקופה הממלוכית השטח שימש אזור חקלאי ואילו בימי המנדט הבריטי נבנה בקרבת המקום בית חווה.