בחפירה (איור 1) נחשפו קירות שדה (100W, 101W), מתקנים מעוגלים (102L, 104L) ורגמים (103L, 105L) באזור מצומצם על המדרון הדרומי של שלוחה לצד נחל סכר. רוגם 105 תוארך על סמך שבר מקטרת לתקופה העות'מאנית.

בסביבת החפירה ולכל אורך נחל סכר התגלו שרידי מבנים ומתקנים עונתיים אשר את רובם אין אפשרות לתארך, ומיעוטם מתוארכים לתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה ולתקופה הביזנטית (אלדר-ניר וטראובמן 2015, למשל אתרים 52, 54, 55, 77).
 
קיר 100 (3.2 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) נבנה משלוש שורות של אבני צור בינוניות לגובה נדבך אחד.
 
קיר 101 (2.7 מ' אורך, 0.5 מ' גובה; איור 2) נבנה בזווית ישרה מאבני צור והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. הנדבך התחתון נבנה מאבנים גדולות, ואילו הנדבך העליון נבנה מאבנים בינוניות.
 
מתקן 102 (1.8 מ' קוטר; איור 3) נבנה משורה של אבני צור בינוניות צמודות זו לזו ללא חומר מליטה ביניהן, התוחמות שטח ובו מילוי של אדמת לס לא מהודקת (0.1 מ' עומק). במילוי אדמת הלס התגלו שלושה פריטי צור מסותתים שלא התאפשר לתארכם.
 
רוגם 103 (1.3 מ' קוטר) נבנה מנדבך אחד של אבני צור בינוניות. בתוך הרוגם לא התגלה ממצא; ייתכן כי זהו רוגם בן זמננו.
 
מתקן 104 (1.6 מ' קוטר) נבנה על סלע האם משורה חצי עגולה של אבני צור בינוניות, התוחמת מחשוף סלע. במרכז המתקן יש מדרגת סלע בולטת, היוצרת הפרדה לשני תאים.
 
רוגם 105 (איור 4). נחשף רוגם דמוי פרסה, שנבנה על מחשוף סלע בולט על פני השטח משניים–שלושה נדבכים של אבני צור בינוניות. בין אבני הנדבך התחתון נמצאה אדמת לס, ואילו בין הנדבכים העליונים לא נמצאה אדמה ועל כן נראה כי הם תוספת מאוחרת. בקצה הדרומי-מזרחי של הרוגם נמצא שבר של מקטרת חרס מעוטרת (איור 5). זרוע המקטרת עוטרה לאורכה בפסים ונקודות, ובבסיס הגביע שני שקעים עגולים. טיפוס זה של מקטרות אופייני לתקופה העות'מאנית המאוחרת (המאה הי"ט לסה"נ; Simpson 2002:164–165, Figs 2:12, 3:21; Simpson 2008:440–441, Fig 269:51).
 
השרידים שנחשפו בחפירה נמצאים בנקודה אסטרטגית גבוהה, הצופה לעבר ערוץ נחל סכר, ועל כן ייתכן כי הם שימשו לשמירה ולמחסה ארעי לרועי צאן באזור.