נפתחו שני ריבועי חפירה (1 ו-2; איור 2) במדרון שלוחה, המשתפל לצפון אל נחל שפמנון, ונחשפו בהם חרסים מהתקופה האיובית ושרידי בנייה וחרסים מהתקופה הממלוכית. סמוך לחפירה משתרע תל שיח' עלי שנחפר בעבר ונחשפו בו שרידים מתקופות הברונזה התיכונה 2ב, הברזל א, הרומית, הביזנטית והעות'מאנית (זינגבוים 2014; איור 1:1). בסקר שנערך בצומת מעלה גמלא בעבר התגלו שרידים מהתקופות הרומית, האסלאמית הקדומה והממלוכית (הרטל ובן אפרים 2012: אתר 60).
 
הממצאים מהתקופה האיובית התגלו בשני ריבועי החפירה. בריבוע 1 התגלו חרסים אחדים מעל לסלע האם (איור 3) המתוארכים למאות הי"ב והי"ג לסה"נ. בריבוע 2 התגלו חרסים אחדים פזורים.

השרידים מהתקופה הממלוכית התגלו אף הם בשני הריבועים. בריבוע 1 התגלו חרסים פזורים מהמאות הי"ג והי"ד לסה"נ. בריבוע 2 בלט על פני השטח טרם החפירה קיר ארוך (7W; איורים 4, 5), הממשיך כ-50 מ' מערבה אל מחוץ לשטח החפירה. הקיר נבנה מאבני שדה וטויח (איור 6); הוא השתמר לגובה של ארבעה נדבכים (כ-0.85 מ' גובה). בנדבך השלישי התגלה פתח ניקוז (איור 7), שהשתמר בשלמותו. ייתכן שהקיר הקיף יישוב שהשתרע על הגבעה שמעליו. סמוך לקיר, בחלקו התחתון, נחשפה שכבת אדמה (11L), ובה חרסים מהתקופה הממלוכית המתארכים את הקיר. באדמה שהצטברה מעל לוקוס 11 נחשף ממצא קרמי מעורב מהתקופות האיובית והממלוכית.

עוד התגלה בחפירה בריבוע 1 קבר שוחה, ככל הנראה של ילד. הקבר לא נחפר בשל רגישות דתית ולכן אי אפשר לתארכו.

הממצאים בחפירה כוללים שברים של כלי חרס, כלי אבן ופריטי מתכת. הממצא הקרמי כולל קערות מהמאות הי"ב–הי"ג לסה"נ (איור 1:8–6), מהן אחת (איור 6:8) מיובאת מטיפוס סגרפיטו אגאי (Stern 2018:206), קערות מהמאות הי"ג–הי"ד לסה"נ (איור 7:8–11), סירי בישול מהמאה הי"ג לסה"נ (איור 12:8) וקנקנים מהמאות הי"ב–הי"ג לסה"נ (איור 13:8) ומהמאה הי"ד לסה"נ (איור 14:8). חלק מהכלים נושאים עיטורים המוכרים מהמאות הי"ג–הי"ד לסה"נ (איור 9). קרוב לקיר 7 נחשפו שני כלי אבן, ובהם מכתש בזלת ובמרכזו חור, ששימש כלי שחיקה או ריחיים (איור 1:10), וחלוק ששימש כלי ליטוש (איור 2:10). עוד נחשף קרוב לקיר מקל איפור ממתכת (kohl stick; איור 1:11); מקל דומה התגלה בעבר ברמלה בשכבה שתוארכה לתקופה האסלאמית הקדומה (Tal and Taxel 2008: Fig. 6.133:2). על סלע האם בריבוע 1 נחשף פריט מברזל, כנראה מסמר שבור (איור 2:11); פריט דומה התגלה בעבר ברמלה (Tal and Taxel 2008:199).