לאחר הסרת שכבת פני השטח (כ-3.2 מ' עובי) בעזרת כלי מכני, נפתחו שני ריבועי חפירה (איור 2). בריבוע המערבי נחשף מפלס חיים (107L), ובו שברי טיח שאליהם צמודים שברי כלי חרס. מצפון למפלס החיים התגלה קיר (104W), שנבנה מאבני שדה בינוניות. ממערב לקיר נתגלה מפלס חיים נוסף (139L), שכלל גם הוא שברי טיח ועליהם שברי כלי חרס. נראה שקיר 104 היה חלק ממתקן ששימושו אינו ברור, וייתכן גם כי מפלס 139 היה חלק ממתקן זה. בריבוע המזרחי (איור 3) התגלה מפלס חיים (108L), שנפגע בחלקו בחפירת תעלות הבדיקה. גם במפלס זה התגלו שברי טיח ועליהם שברי כלי חרס. שברי כלי החרס שהתגלו בחפירה מתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה ומתארכים את השרידים בחפירה (לסקירה של חפירות שנערכו בעבר בסביבה, ר' גורגלזני, יהודה וטורגה 2010).