האתר נסקר במסגרת סקר מפת לוד (גופנא ובית אריה תשנ"ז: אתר 19). בשתי חפירות קטנות שנערכו בו עד כה התגלו שרידים שתוארכו למן התקופה הביזנטית ואילך בלבד (מסארווה 2012, ור' שם הפניות [איור 1: 6386-A]; יטאח וצוקרמן-קופר 2016 [איור 1: 7366]).
נפתח ריבוע חפירה אחד במורד הצפוני של גבעה, ונחשף מפלס של אבנים בינוניות וקטנות, המתוארך לתקופה הביזנטית (איור 2).
 
טרם החפירה הוסרה באמצעות כלי מכני שכבה של מילוי אדמה בן זמננו ושל אדמת חרסית עד לעומק של 1.3 מ' מתחת לפני השטח. נחשפה שכבת סיד בת זמננו (102L; 5 ס"מ עובי), שהשתמרה במיוחד בחלקו הדרומי של הריבוע (איור 3). מתחת לשכבת הסיד נחשף מפלס של אבנים בינוניות וקטנות וביניהן אדמה חומה (103L, 104L; 0.4 מ' עובי). נראה כי זהו מילוי מכוון שהונח על גבי סלע האם ונועד לפלס את פני השטח (איור 4). במפלס זה התגלו כמה חרסים מצולעים ושפה של קערת LRC (לא צוירו), המתארכים את הפעילות המאוחרת במקום לתקופה הביזנטית.
אמנם היקף החפירה מצומצם למדי, אך היעדרם של שרידים אדריכליים מאפשר להניח כי שטח זה שכן מחוץ לתחומו של היישוב. במרחק כ-80 מ' מדרום-מערב לחפירה נחשפו בעבר שרידים של מבנה מן התקופה הביזנטית (מסארווה 2012). אפשר שגבולו הצפוני-מערבי של היישוב עבר בין מבנה זה לבין השרידים שנחשפו בחפירה הנוכחית.